Minilex - Lakipuhelin

Avioehdon vaikutus omaisuuden ositukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti aviopuolisoilla on avioliiton myötä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin, mutta ositusperusteen syntymisen myötä avio-oikeuden nojalla puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Puolisot tai kihlakumppanit voivat halutessaan vaikuttaa avio-oikeuteen avioehdolla.

Ositusperuste syntyy mahdollisen avioeron tai toisen puolison kuoleman yhteydessä. Avio-oikeus huomioidaan omaisuutta jaettaessa eli osituksessa. Avio-oikeuden perusteella molempien puolisoiden tulisi saada yhtä suuri osuus omaisuuden arvosta osituksessa. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että enemmän omistava puoliso suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Lesken ei kuitenkaan tarvitse maksaa tasinkoa puolisonsa perillisille.

Mikäli puolisoilla ei ole avioehtosopimuksen myötä avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu. Yhteinen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken omaisuuden osituksessa tai erottelussa vaadittaessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehto voidaan laatia joko kihlakumppanien kesken ennen avioliittoa tai aviopuolisoiden kesken avioliiton aikana. Avioehto voi koskea omaisuutta, joka on jo olemassa tai omaisuutta, jonka jompikumpi puolisoista saa myöhemmin. Toisaalta avioehtosopimuksella voidaan sopia puolison avio-oikeudesta omaisuuteen, johon puolisolla ei ollut aiemmin oikeutta aikaisemman avioehtosopimusken perusteella.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Sopimus tulee rekisteröinnin myötä voimaan. Kuitenkaan avioehto ei ole ehdottoman sitova: mikäli avioehtosopimus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, siitä voidaan poiketa tai se voidaan jättää kokonaan huomioimatta.

Avioehtosopimuksen myötä omaisuutta, joka on määritelty avio-oikeuden ulkopuoliseksi, ei huomioida osituksessa. Avio-oikeuden ulkopuoliseksi omaisuudeksi voidaan määritellä avioehdossa molempien puolisoiden omaisuudet kokonaisuudesssaan tai tietty toiselle puolisolle kuuluva omaisuus, joka voi olla esimerkiksi puolison saama perintö tai lahja. Avio-oikeuden alaisuuteen jäävä omaisuus jaetaan avio-oikeuden mukaisesti tasan puolisoiden kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa