Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja lesken oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehto tarkoittaa puolisoiden laatimaa avio-oikeuden poissulkevaa sopimusta. Avioehdon vaikutukset tulevat ajankohtaisiksi avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison menehtymiseen. Kun kyse on toisen puolison kuolemasta, tulevat kuvioon mukaan perintöoikeudelliset kysymykset. Lesken oikeudet perintöön ja omaisuuden hallintaan riippuvat siitä, onko ensiksi kuolleella puolisolta jäänyt rintaperillisiä ja siitä, onko puolisoiden laatima avioehto avio-oikeuden kokonaan vai osittain poissulkeva sopimus.

Rintaperillisillä tarkoitetaan perinnönjättäjän jälkeläisiä tai lapsenlapsia. Rintaperilliset perivät vainajan pääsääntöisesti kokonaan. Ennen perinnönjakoa on kuitenkin suoritettava ositus, ellei avioehto ole rajannut kaikkea puolisoiden omaisuutta avio-oikeuden ulkopuolelle. Jälkimmäisessä tapauksessa vainajan omaisuus ainoastaan erotetaan lesken omaisuudesta. Sen sijaan osituksessa leski saa avio-oikeutensa nojalla vainajan varoja avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, ellei hän itse ollut tosiasiassa varakkaampi. Vasta tämän jälkeen perintö menee rintaperillisille tai testamentinsaajalle.

Tilanteessa, jossa vainajalta ei jää rintaperillisiä, eikä hän ole testamentannut omaisuuttaan muulle kuin puolisolleen, perii leski lain nojalla ensiksi kuolleen puolisonsa. Avioehdolla ei tällöin ole käytännössä merkitystä. Leskellä on oikeus perintöön, vaikka puolisot olisivat aikoinaan laatineet täydellisesti avio-oikeuden poissulkevan sopimuksen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehdon olemassaolo ei myöskään vaikuta lesken oikeuteen jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Tämä oikeus voi väistyä ainoastaan silloin, kun lesken omaisuuteen kuuluu toinen asumiskelpoinen huoneisto tai kiinteistö. Avioehto ei myöskään voi poistaa lesken oikeutta hallita jäämistöä jakamattomana silloin, kun perintö varsinaisesti kuuluu vainajan rintaperillisille. Hallintaoikeus ei tarkoita samaa kuin omistusoikeus. Tämän vuoksi on melko ymmärrettävää, että avioehdolla ei ole vaikutusta lesken asumis- tai hallintaoikeuteen puolisonsa kuoleman jälkeen.

Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä epäselviksi jäävien kysymysten osalta. Kukin tapaus on erilainen, joten huomioon on todennäköisesti otettava muitakin kuin edellä mainittuja sääntöjä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa