Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus ja kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeus on avioliitto-oikeudellinen käsite ja sillä tarkoitetaan puolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus astuu voimaan heti vihkimisestä ja avioliiton jatkuessa normaalisti sillä ei ole periaatteessa vaikutusta, vaan se konkretisoituu vasta avioliiton purkautuessa joko avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta. Avioliiton purkautumisen jälkeen suoritetaan omaisuuden ositus. Jos perittävä oli kuollessaan avioliitossa, hänen jäämistönsä suuruus määräytyy avio-oikeutta ja ositusta koskevien säännösten mukaan.

Jos puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, kuuluu ositettavaan omaisuuteen lähtökohtaisesti kaikki omaisuus, joka heille on kertynyt sekä ennen avioliittoa että sen aikana. Ositus toimitetaan siis lesken ja ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden välillä. Avio-oikeus ei kuitenkaan kohdistu siihen omaisuuteen, jonka leski on ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla toisen puolison kuoleman jälkeen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi kuin lesken, on kuolleen puolison omaisuudesta annettava leskelle tasoituseränä tasinkoa. Tasingonmaksuvelvoitetta ei ole kuitenkaan leskellä, vaikka hänen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö olisikin suurempi kuin ensiksi kuolleen puolison vastaava omaisuus. Tätä kutsutaan lesken tasinkoetuoikeudeksi. Jos ensiksi kuolleelta puolisolta ei jää rintaperillisiä, menee jäämistö leskelle riippumatta siitä onko omaisuus avio-oikeuden alaista vai ei.

Kysy asiasta lisää asiantuntevilta lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa