Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja tasinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton keskeisimpiin oikeusvaikutuksiin kuuluu, että aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella ei ole varsinaisia vaikutuksia avioliiton aikana, sillä avioliiton aikana puolisot omistavat oman omaisuutensa.  Avio-oikeuden vaikutus liittyykin avioeroon tai avioliiton purkautumiseen toisen puolison kuoleman johdosta. Tällöin puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan avio-oikeuden johdosta puoliksi. Enemmän omistava puoliso suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle, jotta omaisuus saadaan puolitettua tasan. Avioehdolla puolisot voivat poistaa avio-oikeuden toistensa omaisuuteen kokonaan tai osittain.

Avioehto on laissa säädelty puolisoiden välinen sopimus, joka tulee tehdä määrämuodossa. Muotovaatimuksiin kuuluu, että avioehto tehdään kirjallisesti ja se päivätään, allekirjoitetaan ja rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastoon. Avioehdon tulee lisäksi olla kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Avioehtosopimus voidaan laatia ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta ei avioeron vireille tulon tai puolison kuoleman jälkeen.

Jos puolisot ovat poistaneet avio-oikeuden avioehtosopimuksella kokonaan, enemmän omistavan puolison ei tarvitse maksaa tasinkoa toiselle puolisolle. Samoin enemmän omistavan puolison kuollessa kuolinpesän ei tarvitse suorittaa tasinkoa leskelle, jos puolisoilla oli avioehtosopimus. Lesken ei tarvitse suorittaa tasinkoa kuolinpesälle. Tällöin ei toimiteta omaisuuden ositusta vaan omaisuuden erottelu. Vähemmän omistavalla puolisolla ei ole oikeutta toisen puolison omaisuuteen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Mikäli avioehto koskee vain osaa omaisuudesta, ositus toimitetaan, mutta avioehdossa mainittu omaisuus jää osituksen ulkopuolelle. Muusta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta enemmän omistava puoliso suorittaa tasinkoa toiselle puolisolle.

Lisäksi on huomioitava, että avioehdon määräyksiä voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa muuttaa tai avioehto voidaan poistaa kokonaan, jos se johtaisi kohtuuttomaan tilanteeseen puolisoiden välillä.

Vinkit

- Lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle

Varoitukset

- Avioehdon on oltava oikein tehty, jotta se on pätevä 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa