Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot omistavat edelleen oman omaisuutensa avioliiton solmimisesta huolimatta. Heillä on kuitenkin lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus toteutetaan avioliiton päättyessä joko toisen puolison kuoleman tai avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa. Avio-oikeus ei siis varsinaisesti toteudu avioliiton kestäessä. Lisäksi aviopuolisot voivat poistaa avio-oikeuden kokonaan tai osittain avioehtosopimuksella. Jos avio-oikeus on poistettu kokonaan avioehtosopimuksella, niin tällöin osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu eikä tasinkoa tarvitse suorittaa.

Osituksessa aviopuolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö lasketaan yhteen ja kyseisestä summasta kuuluu kummallekin puolisolle puolet, jollei avio-oikeutta ole rajoitettu avioehtosopimuksella. Osituslaskelma realisoidaan siten, että varakkaampi puoliso suorittaa vähemmän omistavalle tasinkoa sen verran, että molemmat puolisot saavat puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Kun ositus on toimitettu, puolison avio-oikeus toisen omaisuuteen päättyy.

Ositus voidaan toimittaa, kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut. Avioeron ei siis tarvitse olla lopullinen, jotta ositus voidaan toimittaa. Huomioitavaa on myös se, että vaikka avioliitto jatkuisikin, eli avioerosta ei tule lopullista, ja ositus on toimitettu, niin avio-oikeutta toisen omaisuuteen ei enää ole. Avioliiton mahdollinen jatkaminen ei siis vaikuta ositukseen itsessään ja jos avio-oikeus halutaan palauttaa, tulee siitä tehdä avioehtosopimus, jolla se palautetaan aviopuolisoiden välille.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Osituksen toimittamiselle ei ole säädetty tiettyä aikarajaa. Laissa todetaan, että omaisuuden ositus on toimitettava, jos puoliso tai kuolleen puolison perilliset sitä vaatii. Ositusvaade ei siis itsessään vanhene ja ositusta voidaan vaatia pitkänkin ajan jälkeen. Aviopuolisoilla on siis molemmilla oikeus vaatia osituksen toimittamista ositusperusteen (esimerkiksi avioeron vireille tulo) synnyttyä.

Lähtökohtaisesti on siis katsottu, että ositusvaade eikä avio-oikeus vanhene. Siten osapuolilla on mahdollisuus vielä monien vuosienkin jälkeen vaatia osituksen toimittamista ja tarvittaessa pesänjakajan määräämistä osituksen toimittamista varten. Toisaalta on myös katsottu, että osapuoli voi menettää oikeutensa vaatia ositusta käyttäytymisensä perusteella, jos sen voidaan katsoa osoittavan, että tämä on luopunut oikeudestaan vaatia ositusta. Avio-oikeus entisen puolison omaisuuteen ei siis varsinaisesti vanhene, vaan avio-oikeus poistuu lähtökohtaisesti vain osituksen toimittamisen tai avioehtosopimuksen solmimisen myötä. Suositeltavaa kuitenkin olisi osituksen toimittaminen mahdollisimman pian ositusperusteen synnyttyä, sillä osituksen toimittaminen pitkän ajan jälkeen saattaa tehdä siitä hankalampaa, ja jotta vältyttäisiin pitkään jatkuvilta epäselviltä varallisuustilanteilta.

Lisätietoja avio-oikeuteen ja ositukseen liittyen saat soittamalla lakipuhelimeemme.

Vinkit

- Oikeus vaatia ositusta ei lähtökohtaisesti vanhene. 

- Ositus on suositeltavaa toimittaa mahdollisimman pian avioeron jälkeen. 

Varoitukset

- On katsottu, että henkilön käyttäytyminen joissain tilanteissa voi olla osoitus siitä, että tämä on luopunut oikeudestaan vaatia osituksen toimittamista. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa