Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perimysjärjestyksen mukaan rintaperillisillä on oikeus lakiosaan.  Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset. Rintaperillisen oikeus lakiosaan tarkoittaa sitä, että perittävän tekemästä testamentista huolimatta rintaperillinen on oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan määrän omaisuutta.  Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki omaisuus.  Lakiosia laskettaessa on otettava huomioon leskelle suoritettava tai lesken suorittama tasinko.  Puolisolla ei ole oikeutta lakiosaan. Lakiosa on ainoastaan rintaperillisten oikeus. 

Avioliiton myötä aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  Avio-oikeus realisoituu avioliiton purkautuessa tehtävässä omaisuuden osituksessa.  Avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman vuoksi, voivat leski tai perilliset vaatia toimitettavaksi omaisuuden jakoa, eli ositusta.  Osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan.  Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhteensä toisen puolen.  Mikäli aviopuolisot ovat laatineet avioehdon, se vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa.  Avioehdolla puolisot määräävät avio-oikeuden laajuudesta liitossaan.  Avioehdolla puolisot voivat poistaa avio-oikeuden kokonaan tai rajoittaa avio-oikeutta.  Avio-oikeuden ulkopuolelle rajoitettua omaisuutta ei oteta huomioon omaisuuden osituksessa.  Avioehto ei rajoita lesken oikeutta käyttää aviopuolisoiden kotia ja asuntoirtaimistoa toisen puolison kuoleman jälkeen.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa