Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden poistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolain perusteella puolisoilla on oikeus puoleen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Tästä lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa ja avio-oikeus puolisoiden välillä voidaan poistaa joko kokonaan tai osittain. Avio-oikeuden poistamisesta sovitaan usein puolisoiden kesken avioehtosopimuksella, mutta myös sivullisten toimesta. Sivullinen voi esimerkiksi testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatavaan omaisuuteen.

Avioehtosopimus

Avioliiton aikana tai sitä ennen puolisoilla on mahdollisuus tehdä avioehtosopimus ja sopia siitä, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksessa voidaan sopia myös, että vain toisella puolisoista on oikeus toisen omaisuuteen. Avioehdon oikeusvaikutukset konkretisoituvat vasta avioliiton purkautuessa puolison kuolemaan tai avioeron vireille tulon johdosta. Avioehtosopimuksen voivat tehdä kihlakumppanit, aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet.

Avioehtosopimus voidaan solmia kaiken kattavana tai osittaisena. Kaiken kattavana se koskee kaikkea puolisoiden omaisuutta, sekä ennen avioliittoa, että avioliiton aikana saatua omaisuutta. Avioehtosopimus voidaan myös solmia koskemaan vain tiettyä osaa puolisoiden omaisuudesta. Sillä voidaan esimerkiksi rajata avio-oikeuden ulkopuolelle vain omaisuus, jonka puoliso myöhemmin avioliiton aikana tulee samaan. Tällainen on perinteisesti ollut esimerkiksi puolison saama lahja tai perintösaatava. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi, jonka jälkeen avioehtosopimus tulee vasta voimaan.

Sivullisen antama avio-oikeusmääräys

Avioliittolain mukaan lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen antaja voi määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Tämä määräys koskee lain mukaan myös kyseisen omaisuuden tilalle tullutta omaisuutta. Jos avio-oikeus halutaan poistaa myös tällaisen omaisuuden tuoton osalta, on siitä määrättävä erikseen.

Avio-oikeuden yksipuolinen poistaminen toisen puolison toimesta

Avioliittolain mukaan on olemassa erityistilanne, jolloin toinen puolisoista voi yksipuolisesti poistaa kummankin avio-oikeuden. Jos nimittäin puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi poistaa kummankin avio-oikeuden ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastolle vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Avio-oikeuden poistaminen osituksen sovittelussa

Avio-oikeuden poistaminen on mahdollista myös ositusvaiheessa osituksen sovittelun kautta. Ositusta voidaan lain mukaan sovitella, jos se muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa otetaan erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Yhtenä lain mukaisista sovittelun keinoista on, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla ollenkaan toisen puolison omaisuutta tai kyseistä oikeutta rajoitetaan.

Yhteenvetona avio-oikeus voidaan siis poistaa ennen avioliittoa tai sen aikana puolisoiden välisellä avioehtosopimuksella. Sivullinen voi myös määrätä avio-oikeuden poistamisesta antamansa lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen osalta. Avio-oikeuden poistaminen on myös mahdollista yksipuolisesti puolison toimesta toisen puolison konkurssitilanteessa. Myös ositusvaiheessa avio-oikeuden poistaminen voi tulla kysymykseen osituksen sovittelun kautta.

Kysy asiasta tarkemmin lisää lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliittoa tai sen aikana.

-Osituksen sovittelua voi vaatia kumpi osapuoli tahansa joko osituksen aikana tai sen jälkeen.

Varoitukset

-Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos puoliso myöhemmin kiistää tienneensä allekirjoittaneen avioehtosopimukseksi tarkoitetun asiakirjan, on hänen näytettävä se toteen sillä uhalla, että avioehtosopimusta pidetään pätevänä.

-Ellei toisin ole avioehdoin tai sivullisen toimesta esim. lahjakirjassa tai testamentissa määrätty, puolisoiden omistaman omaisuuden tuotto on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista riippumatta siitä kuuluuko kyseinen omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen vai ei.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]