Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden kertyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeus ei periaatteessa kerry vähitellen, vaan aviopuolisot saavat suoraan lain nojalla avioliiton solmimalla avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus saa merkityksensä vasta avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton jatkuessa normaalisti puolisot omistavat heille kertyneen omaisuutensa normaaliin tapaan. Avio-oikeuden perusteella puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puoliksi omaisuuden osituksessa. Enemmän omistava puoliso suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Näin omaisuudet saadaan tasattua. Avio-oikeutta on mahdollista rajoittaa esimerkiksi avioehtosopimuksella tai testamenttiin otettavalla määräyksellä.

Avio-oikeuden katkeaminen

Avio-oikeus ei lähtökohtaisesti ulotu enää omaisuuteen, jota puolisolle kertyy avioeron vireilletulon tai puolison kuoleman jälkeen, ellei kyseessä ole avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta kertynyt tuotto tai sen sijaan tullut omaisuus. Kun ositusperusteena on puolison kuolema, ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajilla ei ole avio-oikeutta omaisuuteen, jonka leski on saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla sen jälkeen, kun avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta. Näin on siis riippumatta siitä, onko testamenttiin tai lahjakirjaan sisällytetty määräystä avio-oikeuden poissulkemisesta. Myös leskelle puolisonsa kuoleman jälkeen kertyneet ansiot (esim. palkkatulot) ovat avio-oikeudesta vapaita. Näiden sääntöjen mukaan menetellään siis silloin, kun ensiksi kuolleen puolison jälkeen toimitetaan omaisuuden ositus.

Avioeron vireilletulohetken jälkeen avio-oikeuden alaisena omaisuutena ei pidetä omaisuutta, jonka puolisot ovat tuon hetken jälkeen ansainneet tai saaneet perintönä, lahjana tai testamentin nojalla. Tähän sääntöön on kuitenkin myös varauma. Jos puolisot eivät vie avioeroa loppuun eli kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen kumpikaan osapuolista ei vaadi avioeroa, eikä myöskään ositusta ole sinä aikana toimitettu, jatkuu avio-oikeus puolisoille kertyneeseen omaisuuteen normaalisti. Jos ositus on avioeron raukeamisesta huolimatta kuitenkin ehditty toimittaa, ei puolisoilla osituksen jälkeen ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Ositus siis katkaisee tässä tilanteessa puolisoiden avio-oikeusyhteyden, ellei sitä osituksen jälkeen palauteta takaisin avioehtosopimuksella.

Avio-oikeus ja osituksen sovittelu

Avio-oikeus voi kuitenkin johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin esimerkiksi silloin, jos toinen puoliso on huomattavasti varakkaampi ja avioliitto jää hyvin lyhyeksi. Tällöin vähemmän omistava puoliso saisi puolet toisen puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta avio-oikeuden nojalla. Esimerkiksi tällaisia tilanteita varten on säädetty mahdollisuudesta osituksen sovitteluun.

Ositusta voidaan sovitella, jos ositus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa otetaan huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Osituksen sovittelussa voidaan esimerkiksi määrätä, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta tai että avio-oikeutta rajoitetaan.

Avio-oikeus ei siis periaatteessa kerry, vaan enemmänkin kysymys on yleensä siitä, onko puolisoilla avio-oikeutta heille kertyneeseen omaisuuteen ja jos on, niin mikä on sen ajallinen ulottuvuus. Avio-oikeus voi myös tietyissä tilanteissa aiheuttaa ositukselle kohtuuttoman lopputuloksen, minkä vuoksi lainsäädäntö mahdollistaa myös osituksen sovittelun. Tarkempaa tietoa avio-oikeudesta ja sen ulottuvuudesta voi saada soittamalla asiantunteville lakimiehillemme.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtosopimuksella voi määrätä tarkemmin avio-oikeuden ulottuvuudesta tai sulkea sen kokonaan pois.

-Osituksen sovittelua koskeva vaatimus voidaan tehdä joko osituksessa tai osituksen jälkeen.

Varoitukset

-Avio-oikeudella on taannehtiva ulottuvuus, eli sen piiriin tulevat myös ennen avioliittoa kertyneet ansiotulot, lahjat, testamentit ja perinnöt kuin myös niiden tuotto.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]