Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja ennen avioliittoa hankittu omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen synnyttää puolisoille avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tulee ajankohtaiseksi, kun avioliitto purkautuu avioeron tai puolison kuoleman johdosta. Lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden omaisuus, myös ennen avioliittoa hankittu omaisuus, kuuluu avio-oikeuden alaan. Tästä poiketen puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen eli avioehdon, jolla he voivat perustaa tai poistaa avio-oikeuden toistensa omaisuuteen tai rajata sitä. 

Avioehtoja on kolmenlaisia, jotka määrittävät sen laajuutta ja luonnetta: avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehto, osittainen avioehto ja yksipuolinen avioehto. Ensimmäinen on avioehtotyypeistä laajin; sillä poistetaan molempien puolisoiden avio-oikeus kaikkeen toisen omaisuuteen. Näin ollen myös ennen avioliittoa hankittu omaisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. 

Tyypillinen tilanne on, että puolisot haluavat poistaa avio-oikeuden vain ennen avioliittoa hankkimansa omaisuuden osalta. Tämä on mahdollista osittaisella tai yksipuolisella avioehdolla. Osittaisella avioehdolla puolisot voivat määrätä, että kummallakaan ei ole avio-oikeutta toistensa ennen avioliittoa hankkimaan omaisuuteen, mutta avio-oikeus säilyy kuitenkin muun omaisuuden osalta. Yksipuolinen avioehto eroaa osittaisesta sillä, että se koskee vain toisen puolison avio-oikeuden rajoittamista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Omaisuuden tuotto on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta riippumatta siitä, onko kyseinen omaisuus avio-oikeuden alaista vai ei. Jos puoliso haluaa rajata ennen avioliittoa hankitun omaisuuden tuoton avio-oikeuden ulkopuolelle, on siitä tehtävä nimenomainen määräys avioehtoon. Ei siis riitä, että vain tuottoa tuottava omaisuus on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle, vaan on määrättävä myös, että kyseisen omaisuuden tuotto jää myös avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehdolla puolisot voivat siis määrätä avio-oikeuden laajuudesta avioliitossaan ja vaikuttaa siten omaisuutensa jakoon avioerotilanteessa. Jotta avioehto olisi pätevä, on sen täytettävä myös tiukat muotovaatimukset. Se on myös laadittava ja rekisteröitävä avioliiton aikana.

Neuvoja avioehdon laatimiseen saat soittamalla lakipuhelimeemme ja keskustelemalla asiasta lakimiestemme kanssa!

Varoitukset

-Omaisuuden tuotto kuuluu lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaisuuteen, ellei siitä nimenomaisesti toisin avioehdossa määrätä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa