Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus konkretisoituu vasta ositusperusteen synnyttyä eli puolisoiden hakiessa avioeroa tai toisen puolison kuoltua. Avio-oikeuden mukaisesti puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden kesken tasan. Puolisoilla on velvollisuus hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuuttaan siten, ettei se vähene aiheettomasti toisen vahingoksi. Mikäli puoliso rikkoo velvollisuuttaan, voidaan omaisuuden hukkaaminen huomioida osituksessa.

Omaisuuden erillisyyden periaate ja huolenpitovelvollisuus

Avioliitossa molemmat puolisot omistavat avioliittoa ennen ja sen aikana hankkimansa omaisuuden itse, eikä avioliitto vaikuta puolisoiden varallisuussuhteisiin. Tätä periaatetta kutsutaan omaisuuden erillisyyden periaatteeksi. Toisaalta puolisoilla on velvollisuus avio-oikeuden alaisen omaisuuden hoitamiseen, ja tätä velvollisuutta kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Puolisot voivat siis itse käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla, mutta aviopuolisolla ei ole oikeutta tarkoituksellisesti hukata omaisuutta siten, että se aiheuttaa toiselle puolisolle vahinkoa.

Huolenpitovelvollisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen jatkuu omaisuuden osittamiseen asti. Pelkästään puolisoiden avioero ei ole syy huolenpitovelvollisuuden lakkaamiseen, vaan omaisuutta ei saa hukata ennen osituksen suorittamista. Huolenpitovelvollisuuden tarkoituksena onkin estää puolisoa hävittämästä tai vähentämästä omaisuuttaan ennen ositusta. Omaisuuden hukkaaminen olisi toiselle osapuolelle vahingollista ja aiheuttaisi omaisuuden hukkaajalle hyötyä, sillä omaisuuden kokonaismäärä vaikuttaa avio-oikeuden suuruuteen.

Mitä on avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen?

Omaisuuden hukkaaminen voi ilmetä yleisesti kolmella tavalla. Ensimmäiseksi se ilmenee, jos puoliso hoitaa huolimattomasti taloudellisia asioitaan. Toiseksi, jos hän käyttää väärin oikeuttaan vallita avio-oikeuden alaista omaisuuttaan. Vallinnalla tarkoitetaan omaisuutta koskevia hallintatoimia ja oikeutta määrätä siitä. Kolmanneksi hukkaaminen voi ilmetä siten, että puoliso hänen oloihinsa soveltumattomalla menettelyllä aiheuttaa avio-oikeuden alaisen omaisuutensa vähenemisen toista puolisoa loukkaavalla tavalla. Omaisuuden hukkaaminen voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi puolisoiden varallisuusoloihin nähden huomattavaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden lahjoitusta tai hyvin alihintaista luovutusta. Toisaalta taas esimerkiksi perinnöstä luopumista ei ole oikeuskäytännössä pidetty omaisuuden hukkaamisena, ellei se sitten ole tapahtunut ositusperusteen eli avioeron vireilletulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Toisen puolison suojaaminen osituksessa hukkaamisen aiheuttamalta vahingolta

Toinen osapuoli voi saada suojaa hukkaamisesta aiheutunutta vahinkoa vastaan ennallistamisperiaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan lahja tai alihintaan myyty omaisuus huomioidaan omaisuudessa siten, että omaisuus olisi edelleen tallella. Osituslaskelmaa siis korjataan siten, että omaisuuden hukkaamistapahtuman vaikutus puolisoiden avio-osiin saadaan laskennallisesti kumottua.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen aiheuttaa toiselle puolisolle vahinkoa, ja siksi se voidaan huomioida omaisuuden osituksessa. Avio-oikeutta voidaan rajata avioehtosopimuksin. Myös lahjakirjassa, testamentissa tai henkilövakuutuksessa voi olla edunsaajamääräyksiä, joilla rajoitetaan puolison avio-oikeutta. Tarkemmin avio-oikeuden rajaamisesta voi kysyä lakimieheltä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avio-oikeuden ulkopuolelle rajatusta omaisuudesta voi määrätä vapaammin kuin avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

-Avio-oikeuden alaisen omaisuuden voi määrätä avio-oikeudesta vapaaksi avioehtosopimuksin ennen avioliittoa tai sen aikana.

Varoitukset

-Avio-oikeuden alaisen omaisuuden vähenemistä voidaan joutua osituslaskelmassa tarvittaessa kompensoimaan omaisuutta hukanneen puolison avio-oikeudesta vapaalla omaisuudella.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]