Minilex - Lakipuhelin

Avioehto erossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioeroa koskevan asian tultua vireille käräjäoikeudessa voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden ositusta. Puolisoiden ei tarvitse odottaa harkinta-ajan umpeutumista tai lopullista avioerotuomiota, vaan ositus voidaan toimittaa eroa koskevan asian tultua vireille. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Varakkaampi puoliso joutuu tällöin yleensä suorittamaan vähävaraisemmalle puolisolle tasinkoa, jotta toinenkin saa jaon mukaisen avio-osansa. Avio-oikeuden alaista omaisuutta ovat lähtökohtaisesti kaikki puolison ennen avioliittoa ja sen aikana ansaittu ja saatu omaisuus, esimerkiksi lahjat, perintösaatavat ja arpajaisvoitot. Edellä selostetusta lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen eli avioehdon avioliiton aikana tai sitä ennen kihlauksen jälkeen. Avioehto voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella.

Avioehdon sisällöstä

Avioehdolla puolisot voivat määrätä avio-oikeuden laajuudesta. Avioehdolla voidaan määrätä avio-oikeuden poistamisesta kokonaan tai osittain. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolison ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Se voi myös olla joko molemminpuolinen tai yksipuolinen. Avioehdossa voidaan myös sopia, että avio-oikeus kummankin omaisuuteen poistuu ainoastaan silloin, jos avioliitto päättyy eroon. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin tai toisen omaisuuteen, mikäli se on aikaisemmalla avioehdolla rajattu pois.

Muotovaatimukset ja puolison oikeustoimikelpoisuus

Avioehtoa koskevat tiukat muotovaatimukset, jotka ovat avioehdon pätevyyden edellytyksenä. Avioehto on päivättävä ja molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi. Jotta puoliso voi itse solmia avioehdon, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eli hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole esim. sairauden vuoksi rajoitettu. Puolison tai kihlakumppanin ollessa vajaavaltainen avioehtosopimuksen tekoon tarvitaan edunvalvojan kirjallinen suostumus. Sama koskee henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajattu.

Rekisteröinti ja voimaan tuleminen

Avioehdon tulee olla toimitettu rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon viimeistään avioliiton aikana, jotta se voi tulla voimaan. Jos rekisteröinti tehdään ennen avioliiton solmimista, tulee avioehto automaattisesti voimaan vihkimisen jälkeen. Rekisteröinti-ilmoituksen voi tehdä kumpi tahansa puolisoista tai kihlakumppaneista toista kuulematta. Avioehdon rekisteröinti voidaan suorittaa missä tahansa virastossa puolisoiden asuin- ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Mikäli avioeroa koskeva asia on tullut vireille, ei avioehtoa voida enää rekisteröidä, vaikka sopimus itsessään olisi pätevästi tehty avioliiton aikana. Tällöin avioehto jää mitättömäksi.

Vaikutukset avioerossa

Avioeron tultua vireille omaisuuden ositus toimitetaan sen mukaan, mitä puolisot ovat avioehdossa määränneet. Jos avioehto on avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, kumpikin puoliso pitää avioerossa oman omaisuutensa. Tällöin suoritetaan omaisuuden erottelu, jossa puolisoiden varallisuudet erotetaan toisistaan. Jos avioehdolla on rajattu avio-oikeutta vain tietyn omaisuuden osalta, jaetaan osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus osapuolten kesken tasan ja avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus erotellaan saajilleen.

Avioehdosta poikkeaminen

Avioehdosta voidaan avioerossa poiketa, mikäli se johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää osittain tai kokonaan huomioimatta. Avioehdon kohtuullistaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino, johon ei ryhdytä vähäisin perustein. Avioehto on osapuolia sitova oikeustoimi ja aviovarallisuussuhteet puretaan lähtökohtaisesti sen mukaisesti.

Avioehdolla puolisot voivat siis vaikuttaa omaisuutensa jakoon avioerossa. Avioehto olisi hyvä laatia ja rekisteröidä mahdollisimman ajoissa. Sitä voi aina avioliiton aikana muuttaa laatimalla uusi avioehto. Avioehdon laatiminen voi olla järkevä ratkaisu erityisesti silloin, kun toinen puolisoista on selkeästi varakkaampi tai kun tiedossa on suuria perintösaatavia. Avioehtoon ja sen laatimiseen liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakimiehiimme. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehto voidaan laatia myös vain avioeron varalle.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida enää laatia ja rekisteröidä avioeron vireille tulemisen jälkeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]