Kysyisin asiaa että tuleeko verottaja kaverille vaatimaan jotain veroasioita, jos teen hänen kanssaan hänen mökistään joko suullisen tai kirjallisen sopimuksen, jossa hoidan itse mökin kiinteistöverot ja muut maksut,mutta mökki kuitenkin on kaverin nimissä eli en osta mökkiä. Sekä hoidan myös mökillä tarvittavat piha asiat ja muut. Ja jos teemme niin että sovimme summan ja maksan tietyn hinnan tietystä ajasta. Ja jos tulee jotain maksuja niin mitä mahdollisesti on. Vai kannattaako se hoitaa vain niin että maksan juoksevat kulut sitä mukaan kun niitä tulee?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Selvää on, että mökin pystyy vuokraamaan kaverilta. Heti aluksi voin suositella lämpimästi kirjallisen vuokrasopimuksen tekemistä, vaikka suullinenkin vuokrasopimus on mahdollinen. Jos ymmärsin kuvailemasi tilanteen oikein, kaverisi omistaa mökin, mutta ei halua itse käyttää sitä. Sinä haluat käyttää mökkiä, muttet halua ostaa sitä. Olet kuitenkin valmis maksamaan mökistä koituvat kulut veroista lähtien ja hoitamaan mökin ylläpitoon liittyvät askareet. Haluat tietää veroista ja muista viranomaisten mahdollisesti määräämistä maksuista, joita mökistä voi seurata sekä siitä, voitko ottaa ne maksettavaksesi vuokralaisena. Käyn seuraavaksi lävitse tällaisia maksuja ja kerron jokaisen osalta toimisiko suunnittelemanne sen osalta.

Eniten ongelmia järjestelyllenne aiheuttaa kiinteistövero. Kiinteistövero on vuosittain maksettava kiinteistön omistuksen perusteella maksettava vero, jonka suuruus määräytyy verotettavan kiinteistön arvon mukaan. Eri kunnissa voi olla eri kiinteistöveroprosentit. Kiinteistöveroa koskee kiinteistöverolaki. Tämän lain 6 pykälän mukaan kiinteistön omistajalla on kiinteistöverovelvollisuus: "kiinteistöstä menevän veron on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistaja". Tästä lähtökohdasta on poikkeuksia, mutta ne eivät sovellu teidän tapaukseenne. Kiinteistön omistaja on kiinteistöverolain mukaan se henkilö, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.

Omistajan kiinteistöverovelvollisuutta koskevan säännön vuoksi kyseinen vero kohdistuu aina ensisijaisesti kaveriisi. Verohallinnon internetsivujen mukaan veron maksaminen toisen puolesta on mahdollista, jos maksettaessa ilmoitetaan sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka puolesta vero maksetaan. Jos toteutatte vuokrausjärjestelynne niin, että maksat kiinteistöveron kaverisi puolesta, verottaja saattaa tulla vaatimaan kaveriltasi kiinteistöveroasioita ainoastaan, jos et maksa kiinteistöveroa kaverisi puolesta sovitusti. Jos taas kyseisen veron maksaminen sujuu osaltasi asianmukaisesti, verottajan ei pitäisi häiritä kaveriasi.

Jos maksat kaverisi puolesta hänelle kuuluvan kiinteistöveron, tästä saattaa seurata hänelle lahjaverovelvollisuus, jos verottaja katsoo hänen saaneen vastikkeetonta etua sinulta. Lahjaveron kannalta on samantekevää, maksatko kaverillesi kuuluvan kiinteistöveron vai maksaako kaverisi sen ensin, jonka jälkeen annat hänelle veron maksuun kuluneet rahat. Mielestäni selkeämpi järjestely olisi sellaisen vuokran sopiminen, joka kattaisi muun ohessa vuosittaiset kiinteistöverojen maksut. Tästä kiinteistöveron kuulumisesta vuokraan kannattaisi myös mainita vuokrasopimuksessa. Järjestelyssä, jossa kaverisi maksaisi kiinteistöveron mutta kattaisi sen maksamistasi vuokramaksuista, ei olisi vaaraa siitä, että verottajan kanssa pitäisi alkaa riidellä lahjaveron maksamisesta.

Kiinteistöveron lisäksi muita mökistä mahdollisesti johtuvia maksuja voivat olla jätemaksu ja rakennusluvan hakemiseen liittyvät maksut, jos suunnittelet lisärakennuksen rakentamista mökkialueelle. Nämä viranomaisten määräämät maksut ovat paljon ongelmattomampia suunnittelemanne järjestelyn kannalta kuin kiinteistövero.

Kunnat perivät jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua. Kunnan puolesta jätemaksun määrää kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätemaksun perusteena voivat olla muun muassa
1. jätteen laji,
2. jätteen laatu,
3. jätteen määrä,
4. jätteen noutokerrat,
5. jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella,
6. kunnan keräysvälineiden käyttö,
7. jätteen kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena,
8. kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrä,
9. kiinteistön käyttötarkoitus ja
10. muu vastaava peruste.
Jätemaksun määrä vaihtelee siis verotettavan talouden ja kiinteistön sijainnin perusteella. Kunnat vahvistavat jätemaksun laskentaperusteista jätetaksan. Jätelain mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija, joten vuokrajärjestelynne tulisi toimimaan jätemaksun osalta. Vuokralaisena olisit nimittäin kiinteistön haltija.

Jos suunnittelet joskus lisääväsi vuokraamallesi kaverisi mökille uuden rakennuksen, voi tästä seurata rakennusluvan hakemiseen liittyviä maksuja. Nämä maksut eivät ole nähdäkseni ongelma suunnittelemanne vuokrasopimuksen perusteella, koska maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupaa voi hakea – ja lupaan liittyvät maksut näin ollen maksaa – rakennuspaikkaa hallitseva henkilö. Vuokralaisena sinulla olisi mökkikiinteistön hallinta ja voisit siis huolehtia rakennuslupakuluista suunnittelemanne vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vielä yksi mahdollinen viranomaisista johtuva kuluerä, joka ei tosin ole varsinaisesti maksu, tuli mieleeni: jätevesiasetuksen (valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) vaatimusten mukaisen jätevesijärjestelmän hankkiminen. Tämä kuluerä tulee tosin kyseeseen vain, jos mökki ei ole kunnan vesi- ja viemäriverkossa. Voit ottaa vesijärjestelmän ajantasaistamisen vastuullesi vuokralaisena, jos sille on tarvetta. Suunnittelemanne vuokrajärjestely olisi siis täysin mahdollinen jätevesiasetuksen kannalta.

Vaikka ottaisit kaikki mökistä johtuvat verot ja maksut sekä mökin käytännön huollon vastuullesi, kannattaa sinun ja kaverisi sopia ainakin jonkinlaisesta vuokrasta, jotta lahjaveroseurausten riski olisi minimissään. Tarkemmin en pysty vuokratasoa tässä vastauksessa suosittelemaan tietämättä mökin ominaisuuksia tai arvoa. Voisit kenties ottaa yhteyttä lakipuhelimeemme ja kysellä asiasta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »