Mieheni otti asuntolainan yksin nimiinsä. Hän oli töissä ja minä opiskelin vielä. Yhteinen omakotitalo rakennettiin ja tuli miehen nimiin. Kiinteistöverolipussa on omakotitalon omistusosuudessa lukee , että mies omistaa yhteisen kotimme 1/1.
Olemme asuneet yhdessä rakentamassamme omakotitalossa 26 vuotta. Ensin avoliitossa 9 vuotta ja sitten nyt 18 vuotta avioliitossa.
Jos mieheni sairastuu vakavasti eikä pysty hoitamaan raha-asioitaan niin miten toimitaan?
Mieheni on suurempi tuloinen ja hän maksaa taloutemme kaikki laskut ja auton kulut. Minä ostan ruoat sekä muut pesuaineet. Näin sovimme silloin alkuaikoina ja homma on näin hoitunut. Talo ja autot ovat miehen nimissä ja meillä on omat pankkitilit.
Pitäisikö muuttaa kiinteistö kummankin nimiin ja onnistuuko se? Käyttöoikeus tileihin?

1 vastaus


Minilex

4 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi. Siltä varalta, että sinä tai miehesi sairastutte vakavasti, voitte tehdä edunvalvontavaltuutukset, jossa valtuutatte toisenne hoitamaan raha-asioitanne siinä tapauksessa, että toinen ei siihen kykene. Valtuutuksen tekemistä koskevat säännökset löytyvät edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa (25.5.2007/648). Valtakirjat voidaan räätälöidä teidän tarpeisiinne sopiviksi: niihin voi mm. kirjata valtuutetulle ohjeita siitä, miten omaisuutta tulee hoitaa sekä täsmentää, millaisia oikeustoimia valtuutetulla on oikeus tehdä. Laissa on säädetty valtakirjalle seuraavat muotovaatimukset:

- Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti.
- Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä.
- Valtakirjasta on lisäksi käytävä ilmi:
1) valtuuttamistarkoitus;
2) asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa;
3) valtuuttaja ja valtuutettu; sekä
4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Jos teillä on voimassaolevat ja lain muotovaatimukset täyttävät valtakirjat ja toinen teistä sairastuu, maistraatti voi vahvistaa valtuutuksen. Tätä varten maistraattiin tulee toimittaa alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto tai muu vastaava selvitys, josta ilmenee, että toinen ei enää kykene hoitamaan raha-asioitaan.

Kysyit myös, pitäisikö teidän siirtää miehen omistama kiinteistö miehen nimiin ja antaa toisillenne käyttöoikeudet pankkitileihin. Pelkästään sen varalta, että miehesi sairastuu, ei näitä toimenpiteitä välttämättä tarvitse tehdä, sillä miehesi sairastuessa voit hoitaa hänen asioitaan edunvalvontavaltuutuksella. Ei ole kuitenkaan mitään estettä sille, että miehesi lahjoittaa tai myy sinulle osan kiinteistöstä, sillä aviopuolisot voivat tehdä kauppoja ja antaa lahjoja siinä missä muutkin ihmiset. Tällöin lahjasta/kaupasta on kuitenkin maksettava normaalisti veroa. Lisäksi sinun tulee tällöin hakea lainhuutoa omalle omistusosuudellesi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]