Asuntoon on tehty kylpyhuoneremontti edeltävän omistajan toimesta. Remontin yhteydessä kylpyhuoneeseen on laitettu lattialämmitys. Remontista ei ole ilmoitettu taloyhtiölle, joten tarkkaa ajankohtaa remontista ei tiedetä. Nykyinen asunnon omistaja on ostanut asunnon v. 2003 ja ollut tietoinen tehdystä remontista. Alkuvuodesta asuntoon tehtiin selvitystyö, jonka yhteydessä selvisi ettei lattialämmitys täytä tarkastusajankohdan viranomaismääräyksiä. Samalla selvisi kosteusvaurio kylpyhuoneen lattiassa. Kenen vastuulla kosteusvaurion korjaamisesta tulevat kustannukset ovat?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Pääsääntönä on, että myyjä vastaa virheistä, jotka ovat olleet olemassa ennen ostajalle siirtyvää vaaranvastuuta, vaikka virhe olisi ilmennyt vasta myöhemmin. Myyjällä on vaaranvastuu asunnon tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta siihen asti, kunnes asunto on luovutettu ostajan hallintaan. Jos asunto on kuitenkin kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, vaaranvastuu siirtyy kaupantekohetkellä.

Asunnossa on virhe, jos se ei vastaa osapuolten sopimusta tai se on kunnoltaan, varusteiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi, mitä ostaja on voinut olettaa. Virheestä on kysymys myös silloin, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on asunnosta ennen kaupantekoa antanut. Vaihtoehtoisesti myyjä on voinut jättänyt antamatta olennaisia tietoja.

Jotta ostaja voi vedota virheeseen, tulee hänen tehdä reklamaatio virheestä kohtuullisessa ajassa myyjälle siitä, kun havaitsi virheen olemassaolon tai olisi pitänyt se havaita. Ilmoitus virheestä tulee tehdä kahden vuoden kuluttua asunnon hallinnan luovuttamisesta tai muutoin ostaja menettää oikeuden vedota siihen. Näin ollen myyjän vastuun toteutuminen edellyttää ostajalta aktiivisia toimenpiteitä heti sen jälkeen, kun hän on havainnut virheen. Asuntokauppaa ja myyjän vastuuta koskevien kysymysten osalta kannattaa ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]