Meillä oli kaupan ehtona että kosteus/kuntokartoituksessa ei saa löytyä vikoja. Itse kartoituksessa ei löytynyt ihmeempää, mutta kartoittaja laittoi raporttiin että tietyt asiat pitää tarkistaa. Kun putkimies sitten tuli tarkistamaan, niin löytyi märkää villaa ja paljon muita ongelmia. Koko ajan löytyy lisää vikoja mitä pidemmälle asiaa tutkitaan. Onko asuntokaupan purkamisen vaatiminen mahdollista tässä tilanteessa? Olemme asuneet asunnossa nyt noin kuukauden.

1 vastaus


Minilex

20 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Se, miten asunnon kauppaa purettaessa menetellään, riippuu ensinnäkin siitä, onko kyse uuden vai käytetyn asunnon kaupasta, ja lisäksi siitä, onko myyjä elinkeinonharjoittelija. Tässä tapauksessa lienee kyseessä yksityishenkilöiden välinen käytetyn asunnon kauppa.

Kaupan purku on järein keino kun asuntokaupassa ilmenee ongelmia. Kaupan purulle onkin asetettu melko korkeat edellytykset.
Ensinnäkin täytyy selvittää, onko kaupan kohteessa virhe myös lain näkökulmasta. Kaikkein vähäisimmät haitat eivät oikeuta virheeseen vetoamiseen. Asuntokauppalain mukaan kaupan kohteessa on virhe muun muassa silloin, jos se ei vastaa sovittua tai jos myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa asuntoa koskevasta, kauppaan vaikuttavasta seikasta. Lisäksi virhe on kyseessä silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Huomioon on kuitenkin otettava asunnon hinta, sen ikä, alueen tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Merkitystä on myös ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudella. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehdessä, paitsi jos hän ei kaupantekohetkellä ole voinut käsittää kyseisen seikan merkitystä. Tässä tapauksessa on arvioitava sitä, miten kartoittajan mainintaan tarkistamisesta tulee suhtautua. On mahdollista, että kauppaa tehdessä olisi pitänyt tarkemmin selvittää asunnon kunto. Tarkastusvelvollisuus ei kuitenkaan yleensä ulotu seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttäisi teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Sen lisäksi, että asunnossa on oltava virhe, ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa, eikä muuta seurausta voida pitää kohtuullisena. Virhe on olennainen, jos sitä ei voi korjata kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Tuomioistuinten ratkaisuissa on annettu painoarvoa korjauskustannuksille. Mitä merkittävämmät korjauskustannukset ovat suhteessa kauppahintaan, sitä todennäköisempää on kaupan purku.

Yhteenvetona voisi sanoa, että kaupan purku saattaa olla tässä tapauksessa mahdollista. Purun edellytysten täyttymiseen vaikuttaa kuitenkin yllä mainitut seikat sekä tapauksen yksityiskohdat. Toisaalta on mahdollista vaatia hinnanalennusta; kynnys saada alennusta on matalampi kuin kaupan purulla. Vahingonkorvausta voi hakea hinnanalennuksen tai kaupan purun ohella sillä edellytyksellä, että myyjän katsotaan toimineen huolimattomasti. Lakipuhelimeen soittamalla voi kertoa yksityiskohtaisesti tilanteesta, jolloin purun edellytysten kartoittaminen on helpompaa. Joka tapauksessa on syytä toimia ripeästi, sillä ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, jos reklamaatiota ei tehdä ajoissa. Virheestä on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]