Hei. Ostin Tammikuussa asunto. Nyt on lattia nousnut ja luultavasti on asuntos hometta.tarkat vastaukset saan keskiviikko.mutta minkäläisia vaihtoehdoja meillä on? Saisimeko purka asunto ostokseni? Onko meillä pakko asua homessa? Miten käy meiden asuntolainani kannssa? Olen aikaa onneton ja pettynyt . Kiitos
T. Kätlin Käsik

1 vastaus


Minilex

Nainen

58 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Oliko myyjä maininnut asiasta taikka antanut teille kehotuksen tarkastaa lattiat toimenpiteillä ennen kaupan tekemistä? Keskeistä asiassa on myyjän ja ostajan tekemä kauppakirja, eli teidän välinen sopimus. Sopimuksella osapuolet ovat sopineet siitä laatutasosta, jota ostajalla on oikeus vaatia. Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, mikäli kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on osapuolten välillä sovittu. Niin ikään kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjän on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kyse on siis myyjän tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta. Niin ikään, mikäli myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta edellisessä lauseessa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, kyseessä on laatuvirhe. Salainen virhe tulee kyseeseen, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioiden perustellusti edellyttää.

On hyvä huomioida, että ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei toisaalta ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Maakaaren mukaan ostajan tulee ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Virheellisyys arvioidaan sen hetken mukaan, millainen kiinteistö oli kauppaa tehtäessä. Virheen seuraamuksia ovat hinnanalennus sekä kaupan purku. Kaupan purku tulee kyseeseen vain olennaisten virheiden kohdalla.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla huoletta yhteydessä lakipuhelimeen!

Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]