Pienessä taloyhtiössämme ( 2 paritaloa) 4 osakasta halutaa pitää yhtiökokous joka mahdollistaisi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten että yhtiön käytössä oleva lasten leikkipaikka jaetaan kolmen osakkaan kesken heidän piha-alueikseen. Neljäs osakas ei tähän suostu. Yhtiökokouksessa saadaan siis 3/4 enemmistö mutta miten käy jääviyskysymysten? Päätetään asioista jotka ovat omissa intresseissä?

Hallituksessa on 3 jäsentä joista 2 kannattavat ja yksi vastustaa leikkipaikan siirtoa ja alueen uusjakoa. Miten tämän vähemmistöön jäävän osakkaan tulisi menetellä vai tuleeko hänen vain niellä tilannne ja alueen uusjako. Kiusallinen tilanne pienessä yhtiössä..

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys noudattelee yleisiä esteellisyys säännöksiä. Omassa tai läheisen asiassa hallituksen jäsen on jäävi. Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys määräytyy pitkälti yleisten esteellisyyssäännösten mukaisesti.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee:

1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa;

2) sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka

3) hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.

Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä mainitun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Asunto-osakeyhtiölain jääviys säännökset rakentuvat siis siten, että nimenomaisesti lueteltujen tilanteiden lisäksi hallituksen jäsentä koskee myös yleissäännös jääviydestä. Jäsen on esteellinen aina silloin, kun hänelle on odotettavissa olennaista etua, joka etu saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]