Maanmittauslaitos poisti korvauksetta naapurin hakemuksesta tierasitteeni. Perusteluna olosuhteiden muutos ja se, että en tarvitse kyseistä tietä. Olin ostanut 2013 tonttiini lisämaata, joka rajoittuu jokeen. Tässä lohkossa, joka liitettiin myöhemmin osaksi tonttia, ei ole tietä. Nyt joudun tekemään 80 metriä pitkän tien joelle. Olen saanut jo luvan kaupungilta. Poistetun rasitetien pituus on 30 metriä. Kokouksessa ei todettu, että olisin aiheuttanut häiriötä naapurilleni. Olen siinä iässä, että kyseisen vapaa-ajan käytössä olevan tilan omistuksessa tapahtuu pian: joko myyn sen, jolloin talon arvo on nyt huomattavasti alempi tai jaan sen kahden lapseni kesken, jolloin toinen ei pääse lainkaan rantaan. Menettelikö toimitusinsinööri oikein ottaessaan minulta pois tieoikeuden vuodelta 1954.

1 vastaus


756 vastausta

Hei!

Kiinteistönmuodostamislain 161 §:n mukaan kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan asianosaisten sopimuksesta poistaa, jos rasitteen merkitys siihen oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle on vähentynyt. Muutoin rasite voidaan poistaa, jos olosuhteet ovat niin muuttuneet, ettei rasitetta enää 156 ja 157 §:n säännökset huomioon ottaen voitaisi perustaa eikä rasite ole oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle välttämätön. Tierasituksen tarkoitus turvata jokaiselle kiinteistönomistajalle pääsy omalle kiinteistölle. Lisämaan ostamisen myötä sinulle ilmeisesti muodostui pääsy omalle kiinteistöllesi ja tarve rasitetielle sikäli poistui. Tämän vuoksi rasitteen poistaminen oli kiinteistönmuodostuslain mukaan sallittua.

Saman lain 164 §:n mukaan jos rasite poistetaan tai siirretään taikka sen käyttämistä rajoitetaan tai käyttämisestä annettuja määräyksiä muutetaan, on rasiteoikeuden haltijalla oikeus saada korvaus toimenpiteen aiheuttamista menetyksistä siltä, joka saa toimenpiteestä hyötyä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]