Tarjouksemme ulosmitatusta asunnosta(huoneisto)oli voimassa kaksi päivää. Asunnon myyjänä toimii kihlakunnan vouti. Näiden kahden päivän aikana emme saaneet ilmoitusta tarjouksemme hyväksymisestä. Tiedän, että Jos tarjouksen tekijä on asettanut määräajan, jonka sisällä vastaus tulee antaa, täytyy vastauksen saapua hänelle määrätyn ajan kuluessa. Ei siis riitä, että vastaus lähetetään tai toimitetaan määräaikana vaan sen tulee lähtökohtaisesti olla tarjouksen tekijän saatavilla määräaikana. Koskeeko tämä sama laki myös tätä tapausta, jossa oikeuslaitos toimii myyjäosapuolena ja kuulee velkojat? Vai onko heillä jotkut eri säännöt, joista nyt sitten meille jätettiin kertomatta.

1 vastaus


Minilex

130 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tältä osin myynti kihlakunnanvoudin toimittamana vapaana myyntinä rinnastuu yksityiseen myyntiin, joten jos vastausta ei ole tullut määräajassa, voitte pääsääntöisesti luottaa, ettei myöhässä tuleva vastaus muodostu teitä sitovaksi sopimukseksi. Jos saatte vastauksen myöhässä, katsotaan kihlakunnanvoudin antama vastaus uudeksi tarjoukseksi. Jos kuitenkin vastauksen lähettäjä on olettanut vastauksen tulleen oikeassa ajassa perille, ja vastauksen saajan on täytynyt tämä käsittää, edellisen virkkeen sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, mikä merkitsee, että teidän tulisi tällaisessa tilanteessa ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä, ettette hyväksy vastausta. Jos ette tässä tilanteessa toimi näin, katsotaan sopimus syntyneeksi kihlakunnanvoudin antaman vastauksen kautta.

Kannattaa lisäksi huomata, että vastauksen antamisen määräaika alkaa oikeustoimilain mukaan eri tavoin riippuen siitä, onko tarjous annettu kirjeellä vai esimerkiksi sähköpostilla. Lisää tietoa tästä tai muusta asiaan liittyvästä kannattaa kysyä edullisen lakipuhelimemme kautta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]