Useissa laeissa (esim. vesilaki ja kiinteistönmuodoslaki) käytetään termiä "sanottava haitta" ilman, että sitä on mitenkään määritelty. Minkä asteinen on "sanottava haitta"?
Ylittyykö termin kynnys, jos syntyy toistuvia taloudellisia mentyksiä.

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset