Vanhempani omistaa maata 1ha, jossa on asuinrakennus ja rantasauna. Hän haluaisi myydä/lahjoittaa maan ja saunamökin tyttärelle ja hänen miehelle. Mökkiin jäisi hallinta/käyttöoikeus. Haluttaisiin helpottaa perinnönjakoa. Saunamökki on rakennettu tyttären puutavarasta ja hänen miehensä on rakentanut, joten vanhempani haluaa lahjoittaa/myydä saunamökin heille sopuhintaan. Asuinrakennus jäisi vuokratontille. Asuinrakennus on ½ hänen omistuksessa ja ½ perillisten. Miten kannattaisi toimia?

1 vastaus


Minilex

59 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Vaihtoehtona on joko myydä tai lahjoittaa rakennukset. Lahjoitettaessa omaisuutta on lahjansaaja velvollinen maksamaan lahjaveroa saamastaan omaisuudesta. Lahjavero määrättäessä omaisuus arvostetaan lahjoitushetken käypään arvoon. Tästä arvosta lasketaan lahjaveron määrä progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lahjaveroasteikko löytyy perintö- ja lahjaverolaista.
Lahjoitettaessa omaisuutta lahjanantaja voi pidättää itsellään hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen. Tämän hallintaoikeuden arvo vähennetään omaisuuden lahjaverotusarvosta, eli hallintaoikeus vähentää maksettavaa lahjaveroa. Hallintaoikeuden arvon laskemiseen vaikuttaa muun muassa omaisuuden arvo ja hallintaoikeuden haltijan ikä. Hallintaoikeus kuitenkin rasittaa omaisuuden omistajien käyttömahdollisuutta siten, että he eivät voi esimerkiksi myydä omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan lupaa. Jos omaisuutta ei ole tarkoitus myydä lähiaikoina, ei tällä ole tietenkään merkitystä.
Mikäli tässä tapauksessa rakennus lahjoitetaan, koskee lahjoitus ½ rakennuksesta, koska toinen puolikas on jo perillisten omistuksessa. Puolikkaan verotusarvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo.
Mikäli omaisuus halutaan myydä, tulee hintaa määritettäessä ottaa huomioon muutama seikka. Ensinnäkin lahjanluonteisella kaupalla tarkoitetaan sellaista kauppaa, jossa kauppahinta on enintään ¾ omaisuuden käyvästä arvosta. Näissä tapauksissa maksetun kauppahinnan ja käyvän arvon välinen erotus katsotaan lahjaksi, josta on maksettava lahjavero yllä kuvatun mukaisesti. Jos käytetty kauppahinta on 76 prosenttia käyvästä arvosta, ei kauppaa enää pidetä lahjanluonteisena, eikä lahjaveroa määrätä. Omaisuuden käypä arvo riippuu useasta seikasta, kuten siitä, missä omaisuus sijaitsee.
Toinen omaisuuden myynnissä huomioon otettava seikka on luovutusvoiton verotus. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta sen hankintameno tai hankintameno-olettama. Hankintamenolla tarkoitetaan todellista hankintamenoa, jolla omaisuus on aikanaan ostettu tai jolla se on rakennettu. Hankintameno-olettama lasketaan siten, että jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, pidetään hankintamenona 20 prosenttia myyntihinnasta, ja jos omaisuus on omistettu yli 10 vuotta, pidetään hankintamenona 40 prosenttia myyntihinnasta. Todellisesta hankintamenosta ja hankintameno-olettamasta valitaan se, kumpi on suurempi. Kun myyntihinnasta vähennetään hankintameno, saadaan veronalainen luovutusvoitto, josta maksetaan veroa pääomatuloverokannan mukaan. Pääomatuloverokanta on 30 prosenttia.
Myytäessä omaisuutta myyjä voi myös pidättää hallintaoikeuden itsellään. Hallintaoikeuden arvo vähennetään samalla tavalla kuin yllä kuvatussa tilanteessa.
Nämä asiat on hyvä ottaa huomioon. Esittämiesi tietojen perusteella ei kuitenkaan pysty tarkemmin sanomaan, miten tapauksessa kannattaisi menetellä. Se riippuu muun muassa siitä, haluaako puolikkaan kiinteistön omistava vanhempi rahavastiketta vai haluaako hän lahjoittaa omaisuuden. Kannattaa myös ottaa huomioon, että myytäessä omaisuus (mahdollisen) luovutusvoittoveron maksaa myyjä, kun taas lahjoitustilanteessa verovelvollinen on lahjan saaja.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]