Tontillamme on tierasite, jonka käyttöoikeus on ympäriltämme metsät omistavalla kantatilalla jolta maa on ostettu. Lisärasite on vanha kolmannen osapuolen rasite, jolla on aikoinaan taattu kulku heidän maapläntilleen. Nyt kuitenkin molemmilla on omilta tonteiltaan suora yhteys ko. maille. Muutama vuosi sitten tonttimme takaa hakattiin metsää ja tietä käyttivät motot ja tukkirekat. Tie on painunut ja mennyt niin huonoksi että emme tahdo päästä talousrakennuksillemme henkilöautoilla. Kukaan ei suostu korjaamaan tietä, risteyksestämme on myös tukkirekka rikkonut rummun. Miten tierasitteen saisi purettua? Olisiko järkevä tehdä tiestä tiekunta ja kaikille maksu käytöstä? Rasite ei ole enää tarkoituksenmukainen ja siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa koska pihaamme käytetään huviajeluun.

1 vastaus


Minilex

12 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lähtökohtaisesti jokaiselle kiinteistölle tulee olla kulkuyhteys. Tämä on tärkeää jo kiinteistön normaalin käytön takaamiseksi. Tieoikeudella toteutetaan siis jokaisen kiinteistön omistajan oikeutta kulkea maalleen toisen kiinteistön kautta, mikäli tämä ei ole mahdollista kulkemalla oman kiinteistön kautta. Tieoikeus on laadultaan pysyvä eikä sen olemassaoloon vaikuta omistajanvaihdokset. Tieoikeus voidaan lakkauttaa ainoastaan erillisessä toimituksessa.

On syytä kuitenkin huomata, että on olemassa niin sanottuja sopimusteitä, toimitusteitä ja tilusteitä. Mikäli kulkuoikeus on perustettu maanomistajien keskinäisellä sopimuksella (sopimustie), sitoo se yleensä vain sopimuksen tehneitä henkilöitä. Toimitustiet taas ovat kiinteistörekisteriin merkittäviä teitä, jotka sitovat myös uusia omistajia. Toimitustiet perustetaan virallisessa tietoimituksessa. Tilustiet ovat maanomistajan omia teitä, joihin kenelläkään ei ole kulkuoikeutta, mikäli tieoikeutta ei ole perustettu tai sopimusta ei ole. Oletan, että tässä tapauksessa on kyse toimitustiestä.

Tieosakkaat vastaavat yhdessä tien hoidosta. Helpoin ja ”kevein” tapa järjestää yhteisesti käytetyn tien hoito on sopimalla siitä yhdessä tien osakkaiden kesken. Osakkaiden tulee olla kuitenkin yksimielisiä asiassa, jotta sopiminen on mahdollista. Tämä on kuitenkin välillä hankalaa, jos osa osakkaista on yhteistyöhaluttomia. Ilmeisesti tässä tapauksessa sopiminen ei tule kyseeseen tien osakkaiden haluttomuuden vuoksi.

Jos sopiminen ei ole mahdollista, voidaan perustaa tiekunta. Jokaiselle tiekunnan jäsenelle määrätään hyötyyn perustuva maksu. Tiemaksuilla katetaan tien rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuneet kustannukset. Tiekunnassa osakkaat valitsevat hoitokunnan, joka valmistelee ja laittaa täytäntöön tehdyt päätökset. Asiat päätetään kokouksissa, joissa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä ja tulevat jokaista osakasta sitoviksi. Tiekunta on järkevintä perustaa silloin kun osakkaita on paljon ja tie kovan käytön vuoksi vaatii jatkuvaa kunnossapitoa. Tiekunta perustetaan yksityistietoimituksessa tai kunnan tielautakunnassa. Tiekuntaa sitoo yksityistielaki, jota sen on toiminnassaan noudatettava. Kokisin, että kolmen kiinteistön kohdalla tiekunnan perustaminen ei välttämättä ole paras ratkaisu.

Kysyit yhtenä vaihtoehtona mahdollisuudesta tien lakkauttamiseen. Tie voidaan lakkauttaa, jos tie tai sen osa on käynyt tarpeettomaksi, se ei ole kenellekään tien osakkaista välttämätön tai yleinen tarve vaatii tien lakkauttamista. Selostat kysymyksessäsi, että tällä hetkellä molemmilla kiinteistön omistajilla, joilla on kulkuoikeus maidesi kautta, on olemassa jo toinen kulku kiinteistölleen. Tämä voisi olla perusteena tien lakkauttamiselle sen tarpeettomuuden vuoksi. Ilmeisesti tie ei myöskään ole välttämätön edellä mainitulla perusteella. Oletettavasti tie on perustettu toimituksessa ja se on merkitty kiinteistörekisteriin. Tällöin tien lakkauttaminen vaatii myös erillisen toimituksen, jossa asia käsitellään. Toimitusinsinööri tutkii, onko tien lakkauttamiselle perusteita ja tekee lopulliset päätökset asian suhteen. Toimituksen saa vireille toimittamalla kirjallisen hakemuksen Maanmittauslaitokseen. En osaa ottaa kantaa siihen, kuinka todennäköistä lakkauttamishakemuksen hyväksyminen tilanteessanne on. Tähän kannattaa mahdollisesti kysyä mielipidettä kiinteistöasioihin erikoistuneelta lakimieheltä taikka Maanamittauslaitoksesta, joille voitte esittää tarkemmat tiedot tilanteestanne.

Metsänhakkuusta ja tienkäytöstä voin todeta sen verran, että nykyään metsänhakkuut toimitetaan yleensä siten, että metsänomistaja myy ostajalle oikeuden hakata puut alueeltaan sekä kuljettaa ne sieltä pois (pystykauppa). Tällöin ostaja saa oikeuden käyttää niitä teitä, joihin myyjällä on tieoikeus. Puutavara tulee kuljettaa pois alueelta siten, että siitä aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni. Esimerkiksi kelirikon aikana suoritettavista kuljetuksista olisi erikseen sovittava tieosakkaiden tai tiekunnan kanssa. Lähtökohtaisesti kuljetuksesta esimerkiksi teille ja ojille aiheutuneet vahingot on korjattava. Korjaus tulee hoitaa ostajan toimesta, ellei myyjän ja ostajan välisessä metsänhakkuusopimuksessa ole muusta sovittu.

Mukavaa kevään jatkoa!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]