Rakentaja osasi tehdä samaan rivitaloon erilaisilla ratkaisuilla kaikumattomia olohuoneita jo rakennusvaiheessa. Purnauksiimme on suhtauduttu myötämielisesti, mutta mitään ei tapahdu. En löytänyt mistään asuinhuoneiston sallittua rajaa kaikumiselle. Rappukäytävien ja luokkahuoneiden kaikumiselle rajat löytyvät. Kaikumisen kerrotaan vaikuttavan mm. lasten puheenoppimiseen ym.
Olohuoneen korkeus on 5-6 m ja niissä kaikuminen näyttää olevan "tyyppivika"
Miten menisimme eteenpäin.

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Laissa, rakennusmääräyksissä tai muissa säännöksissä ei ole varsinaisia rajoja huoneiston sallitulle kaikumiselle. Suomen rakentamismääräyskokoelman ääneneristystä ja melutorjuntaa koskevissa määräyksissä ja ohjeissa kuitenkin todetaan, että rakennus on suunnilteltava ja rakennettava siten, että melu, jolle rakennuksessa ja sen lähellä olevat altistuvat pysyy niin alhaisena, että se ei vaaranna näiden henkilöiden terveyttä ja se antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä riittävän hyvissä olosuhteissa. Näin ollen, jos kaikuminen on erittäin häiritsevää ja se aiheuttaa jopa haittaa terveydelle, sen voidaan katsoa olevan vastoin rakentamismääräyksiä. Tätä voi kuitenkin tosiaan olla vaikea osoittaa, koska yksiselitteisiä melurajoja ei ole.
Rakennusurakassa tapahtuneeseen virheeseen voidaan vedota kuluttajansuojalain mukaisesti. Lain 9 luvun 13§:n mukaan toimeksisaajan eli rakentajan suorituksessa on virhe, jos jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lisäksi suorituksessa on virhe, jos siitä muun muassa aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle. Virheen havaittuaan tilaajan tulee tehdä virheilmoitus. Virheen perusteella tilaajalla on oikeus pidättäytyä maksamasta urakan hintaa tai vaatia virheen oikaisua. Viimesijaisia vaihtoehtoja ovat hinnanalennuksen vaatiminen ja sopimuksen purku. Tapauksessa kaikumisesta on jo ilmoitettu rakentajalle, joten virheilmoitus voidaan periaatteessa katsoa tehdyksi. Tässä tilanteessa virheen oikaisun ja korjaamisen vaatiminen olisi kenties luonnollisin ratkaisu jatkoa ajatellen, jos kaikumisen epätervellisyys voidaan näyttää.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]