Ystäväni X haluaisi rakentaa omistamalleen rantatontille uuden rakennuksen vanhan lomarakennuksen tilalle. Tontilla olevat rakennukset ovat jakamattoman kuolinpesän omistuksessa, jossa osakkaina ovat vain X ja hänen äitinsä. Äiti asuu talossa mutta ei pärjää enää yksin muistisairautensa takia. X käy häntä auttamassa. Asuintalo on kohta 40 v. vanha ja peruskorjauksen tarpeessa. Äidillä ei ole rahoitusta sellaiseen. X ei haluaisi korjata vanhaa vaan rakentaa uuden. Äiti ei ymmärrä korjaamisen eikä varsinkaan uudisrakentamisen tarpeellisuutta eikä suostu vanhan purkamiseen.

Onko asiaan mitään ratkaisua äidin eläessä, sellaista jossa molempien etu voitaisiin huomioida?


1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuolinpesän osakkaiden suostumus voi ensinnäkin liittyä kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon. Kyseisessä hallintomuodossa päättävät osakkaat yhdessä kuolinpesän hoidosta ja siihen liittyvistä asioista. Tällöin lähtökohtana on, että osakkaat päättävät kuolinpesästä yhdessä ja kaikkiin toimiin tarvitaan osakkaiden suostumus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen osakkaan on hyväksyttävä kuolinpesän puolesta tehtävä toimi, jotta se voidaan tehdä. Näin ollen kuolinpesän osakkaiden suostumus on kaiken toiminnan lähtökohtana, kun kyseessä on osakkaiden yhteishallinto. Jos kyseessä on sopimusperusteinen osakkaiden hallinto, voidaan sopimuksessa sopia niin, että yksi osakkaista hoitaa pesää ja hänellä on oikeudet tehdä tiettyjä toimia yksin. Tällöin pesää hoitava osakas ei tarvitse muiden suostumusta sellaisiin toimiin, joihin hänellä on sopimuksen perusteella oikeus. Jos pesällä on pesänselvittäjä, on selvittäjällä toimivaltaa päättää asioista yksin, jolloin osakkaiden suostumusta ei tarvitse tiedustella asioihin. Pesänselvittäjän tulee kuitenkin tiedustella osakkaiden mielipiteitä esimerkiksi, jos hän myy kuolinpesän omaisuutta pesänselvittämiskulujen kattamiseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]