Hei

Talousrakennus (50 m2 työhuone ja varasto-osa) rakennettu totaalisesti rakennusluvan vastaisesti, alapohjaa ja perustuksia myöden. Kiinteistöähän, jossa po. rakennus sijaitsee, rasittaa tällöin hallintopakon uhka, uhkasakko ja teettämisuhka omistajan vaihdoksesta huolimatta. Mm. luvan vastainen alapohja/lattia on täysin lahonnut käyttökelvottomaksi, josta seuraa laatuvirhe. Kysymys kuuluu: Onko ko. hallintopakon uhka vallinta- vai laatuvirhe ja pitääkö mahdollisen vallintavirheen osalta "nostaa" oma erillinen/itsenäinen kanne vai voidaanko vaatimus(h-alennus) esittää yhdessä samanaikaisesti "laatuvirhekanteessa"?

Kiitos ja Hyvää Joulua

1 vastaus


Minilex

46 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kiitos viestistä,
Tapauksessanne olet maininnut, että alapohja/lattia on lahonnut, jolloin kysymys on laatuvirheestä. Kiinteistössä on laatuvirhe silloin, jos se ei ole ominaisuuksiltaan sellainen, kun on sovittu. Jos sekä ostaja että myyjä ovat olleet tietämättömiä alapohjan lahoamisesta, kysymys on salaisesta virheestä. Kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Jos asiaa viedään eteenpäin kanteella, on hyvä muistaa, että kaikki samaan perusteeseen nojautuvat vaatimukset tulee esittää yhdessä, sillä myöhemmin tuomion saama oikeusvoima estää asian käsittelemisen uudestaan. Lain mukaan kiinteistössä on vallintavirhe, jos kiinteistöllä olevaan rakennukseen tai kiinteistöllä harjoitettuun toimintaan ei ole tarvittavaa lupaa tai esimerkiksi myyjä on jättänyt ilmoittamatta tai antanut virheellisen tiedon viranomaisen antamista luvista tai päätöksistä kiinteistöön liittyen. Mainitsemanne lauseen ”totaalisesti rakennusluvan vastaisesti” en pysty arvioimaan sitä, onko tapauksen osalta kysymys vallintavirheestä, sillä silloin edellytetään edellä mainittuun perustuen sitä, että rakennusluvista, kaavasta, rakennuskiellosta, luovutusrajoituksista tai vastaavista johtuvaa virhettä. Kertomasi perusteella saan kuitenkin sellaisen käsityksen, että rakentamiseen oli hankittu rakennusluvat. Rakennusluvan vastainen rakentaminen viittaa ennemminkin siihen, että rakentaja on rakentanut alapohjan huolimattomasti. Tämän vuoksi on hyvä ottaa vielä yhteyttä lakimieheen asian selvittämiseksi yksityiskohtaisemmin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]