On olemassa tontti, joka on neljän henkilön omistuksessa. Tontilla on aitta ja rannassa sauna. Sauna ei ollut useassa käytössä aikasemmin, kunnes yksi omistajista alkoi käyttämään saunaa ja tonttia omanaan, kysymättä muilta omistajilta lupaa. Hän rakensi tontille omin lupineen laavun ja käyttää tonttiaan muutenkin täysin ominaan. Onko tämä laillista? Saako tonttia käyttää ilman muiden lupaa, kun ei ole ainoa omistaja?

1 vastaus


Minilex

23 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuvauksen perusteella vaikuttaa siltä, ettei kiinteistön (tontin) käytöstä ole yhteisomistajien kesken olemassa sopimusta. Yhteisomistajien on mahdollista ja usein suositeltavaa sopia kiinteistön käytöstä hallinnanjakosopimuksella. Tietynlaisen vakiintuneen tontin käytönkin on oikeuskäytännössä katsottu todistavan sopimuksen olemassaolosta. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan voitane katsoa, että asiassa olisi kyseessä vakiintunut käytäntö.

Yhteisomistuslain mukaan jokaisen yhteisomistajan on katsottava omistavan määräosuuden yhteisestä esineestä. Osuudet ovat, jollei muuta ilmene, samansuuruiset. Yhteiseen esineeseen kohdistuvat yhteisomistajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät heidän osuuksiensa mukaisesti.

Lisäksi lain mukaan yhteisomistajalla on oikeus käyttää yhteistä esinettä hyväkseen sellaisella tavalla, että hänen toimenpiteensä eivät loukkaa muiden yhteisomistajien vastaavia etuja ja oikeuksia.

Yhteisomistajilla on siis sopimusvapaus sen suhteen kuinka yhteisesti omistettua kiinteistöä käytetään. Lähtökohtaisesti yhteisomistajilla on oikeus käyttää kiinteistöä samassa määrin tai yhtäläisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]