Menettääkö asunnon jos on hakeutunut velkajärjestelyyn. Velkaa on otettu asuntoa vastaan
ja erääntyy syyskuun lopulla 2016 eikä suoriudu veloista

1 vastaus


Minilex

69 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Velkajärjestelyssä velallisen on ensisijaisesti käytettävä velkojensa suoritukseksi kaikki ne tulot, joita hän ei tarvitse välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja elatusvelvollisuudesta aiheutuviin menoihin. Velallisen perusturvaan kuuluva varallisuus voidaan muuttaa rahaksi vain tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Perusturvaan kuuluvaan varallisuuteen luetaan muun muassa velallisen omistusasunto. Toisaalta jos velallisella on velkaa, josta hänen perusturvaansa kuuluva omaisuus, kuten omistusasunto, on vakuutena, tulee velallisen maksuvarasta ensin osoittaa tarpeellinen osuus tällaista velkaa varten. Jos sitten velallinen ei kykene suorittamaan kyseistä vakuusvelkaosuutta, omaisuus on muutettava rahaksi. Omistusasunnon rahaksimuuttoa voi kuitenkin lykätä. Tuomioistuin voi nimittäin velallisen vaatimuksesta määrätä, että rahaksimuuttoon saadaan ryhtyä vasta tietyn, enintään yhden vuoden pituisen määräajan kuluttua, jos sitä velallisen ja hänen perheensä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena ja jos velallinen kykenee suorittamaan omistusasuntoa rasittavalle vakuusvelalle juoksevan koron, joka kertyy mainitulta ajalta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]