Hei! Olisin kysellyt seuraavaa, maanmittauslaitoksen kartoissa on virhe, mikä on maanmittauslaitoksen vastuu koska kunta on samoilla kartoilla antanut rakennusluvan, imetyskentän ja tontin pihaliittymän. Kyseessä on haja-asutus alue ja nyt uuden raja mittausten mukaan imetyskenttä ja tieliittymä onkin naapurin puolella koska he löysivät viimeisen laillistetun rajankäynnin kartan 1901 luvulta ja tonttimme pieneni siltä syrjältä huomattavasti. Toimitus insinööri totesi että kartat ja maaston muodot poikkeavat niin paljon toisistaan ja eri toimituskartoista saadut mitat poikkeavat paljon toisistaan. Mikä on maanmittauslaitoksen vastuu tässä tilanteessa? Ja miten meidän kannattaisi asiassa edetä, valitus toimituksesta on tehty!

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos on aiheutunut esine- tai varallisuusvahinko maanmittaustoimituksen tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheen johdosta, voit tehdä Maanmittauslaitokselle vahingonkorvausvaatimuksen. Muut esine- tai varallisuusvahinkoja koskevat korvausvaatimukset sekä kaikki henkilövahinkoja koskevat vahingonkorvausvaatimukset on toimitettava Valtiokonttorille. Toinen vaihtoehto on että jos Maanmittauslaitos tai sen palveluksessa oleva henkilö on toiminut lainvastaisesti, virheellisesti tai epäasianmukaisesti tai laiminlyönyt tehtävänsä, asiasta voi tehdä Maanmittauslaitokselle hallintokantelun. Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Hallintokantelu on tehtävä kirjallisesti. Kantelun tekeminen ja käsittely Maanmittauslaitoksessa on maksutonta.antelussa tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelusta tulee myös ilmetä kantelijan yhteystiedot. Kantelukirjelmään tulee liittää kaikki kantelijan hallussa olevat, kantelun kannalta merkitykselliset asiakirjat. Maanmittauslaitos tutkii vain erityisestä syystä kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]