Hei
Talo on valmistunut ja asuntoon muuttopäivä oli kesäkuussa 2013. Syksyllä 2013 ilmoitimme rakennuttajalle ja asunnon myyjälle talossa ajoittain kuuluvasta vinkuvasta äänestä.
Vian olemme ilmoittaneet myöskin vuosikorjauslomakkeessa.
Asiaa on tutkittu mm. urakoitsijan, Vantaan Energian ja maan johtavan akustiikkatoimiston toimesta ja vika on todettu heidänkin toimesta mutta jostain syystä tätä ongelmaa ei saada korjattua.
Olen ehdottanut asuntokaupan purkua mutta tähän en ole saanut vastausta.
Millainen oikeus minulla on kaupan purkuun kun reilussa 2:ssa vuodessa ilmoittamaani ja asiantuntijoiden myöntämää vikaa ei ole korjattu?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

20 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

"Asuntokaupasta" ei ilmene, oletko ostanut nyt irtainta vai kiinteää omaisuutta. Toisin sanoen asiasta ei ilmene, onko kyseessä asunto-osake vai kiinteistönkauppa. Koska kuitenkin et ole maininnut asunto-osaketta erikseen, olettamuksena on, että kyse on tavallisesta kiinteistönkaupasta. Käsitellään kuitenkin molemmat vaihtoehdot. Käsitellään ensin siis kiinteistön kaupan purku.

Kiinteistökaupan purkuvaatimus on esitettävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun ostaja sai kaupankohteen hallinnan. Täten kiinteistönkaupan purku on yhä edelleen mahdollista, kun kaupanteosta on aikaa vasta runsaat kaksi vuotta.

Jotta kiinteistönkaupan purkaminen tulisi kyseeseen, täytyy ns. purkukynnyksen ylittyä. Purkukynnys on seuraava: suoritusvirheen tulee olla olennainen. Toisin sanoen, vähäinen tai merkityksellinen haitta ei riitä purkukynnyksen ylittymiseen. Yleensä olennaisuuskriteeri on ylittynyt sellaisissa vahingoissa, kun kiinteistöä ei ole voitu käyttää aiotulla tavalla, eikä vahinkoa voida kohtuullisilla kustannuksilla korjata. Tällainen olennainen vahinko, jolla purkukynnys ylittyisi, voisi olla esimerkiksi asumiskäyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen homevauriot. Myös ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitetun talon vetoisuus ja lämmityksen huono tila voisivat ylittää olennaisuuskynnyksen. Näissä tilanteissa asunto ei siis esimerkiksi soveltuisi käyttötarkoitukseensa kiinteistön virheen vuoksi, jolloin kiinteistön kaupan purkua voidaan vaatia. Olennaisuuskynnyksen ylittymisessä arvioidaan mm. kyseistä kauppaa, sopimusta ja loukatun osapuolen näkökulmaa arvioiden kokonaisharkinnalla. Milloin virhe on olennainen, riippuu yksittäisen kaupan olosuhteista, osapuolista ja edellytyksistä.

Tässä teidän tilanteessanne talosta kuuluu ajoittain vinkuva ääni. Vika on ammattilaisten tutkimuksissa todettu olevan olemassa. Havaitsitte virheen melko nopeasti asuntoon muuton jälkeen ja reklamoitte siitä asianmukaisesti. Kuitenkin pääsääntöisesti tällaisen suoritusvirheen kohdalla ei voida valitettavasti puhua olennaisesta kiinteistön kaupan virheestä, joka oikeuttaisi kaupan purkuun.

Olennaisen virheen ei tarvitse olla merkittävä. Jos vinkumisesta siis aiheutuu mitään terveysvaurioita, esimerkiksi kuulon huononemista asukkaille tai vakavia unen häiriötä tms., niin voidaan harkita uudelleen, ylittyisikö purkukynnys kohdallanne. Tässä tilanteessa suosittelenkin teitä uusimaan vaatimuksenne ja tekemään sen sijaan hinnanalennusvaatimuksen kaupan purun sijasta.

Asunto-osaketta koskevaan vikaan sovelletaan ns. korotettua purkukynnystä. Toisin sanoen asuntokaupan purku on mahdollinen virheen ollessa olennainen ja virheen aiheuttaa asukkaille olennaista haittaa. Lisäksi asuntokaupan purussa lisäkriteerinä on, että muuta seurausta, kuin asuntokaupan purkua, ei voida pitää kohtuullisena. Tässä edellytetään siis kahden kriteerin täyttymistä yhtäaikaisesti. Asuntokaupan virheestä tulee aiheutua olennaista haittaa ja muut seuraamukset, kuin kaupan purku, ovat kohtuuttomia.

Oli kyse siis asunto- tai kiinteistönkaupasta, teidän kannattaa ensin vaatia myyjältä ensisijaisesti hinnanalennusta. Voitte vaatia myös vahingonkorvausta. Voitte vaatia myös sekä vahingonkorvausta että hinnanalennusta. Voitte myös jatkaa vaatimalla vahingon korjaamista. Samalla kannattaa asettaa takaraja sille, mihin mennessä vika on korjattava. Jos määräaikaa ei noudateta, voitte korjata vahingon omakustanteisesti ja sen jälkeen vaatia kulukorvauksen myyjältä korjauksen teettämisestä ulkopuolisen toimesta. Myyjän ei kuitenkaan tarvitse korjata virhettä, jos hänellä ei siihen ole korjausvelvollisuutta.

Onnea vian selvittelyyn ja kohtuullisen loppuratkaisun löytämiseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]