Myimme rivitalo kiinteistön, jonka jälkeen uusi omistaja löysi kylpyhuoneesta irralisia laattoja (itse en ollut huomannut näitä). Taloyhtiö tutki kypyhuoneen, josta löytyi kosteutta. Tämän jälkee yhtiössä päätettiin tutkia kaikki asunnot. Monesta yhtiön asunnosta löytyi kosteutta ja he päättivät yhtiökokouksessa remontoida kaikki kylpyhuoneet ja että remontti tulee osakkaiden maksettavaksi.
Myynti hetkellä yhtiön 5-vuotis suunnitelmassa oli kylpyhuoneiden kohdalla maininta, että pitää varautua taloyhtiön vastuulla oleviin remontteihin.
Nyt ostaja vaatii korvausta piilevästä viasta, mutta minun näkemyksen mukaan taloyhtiö on päättänyt tehdä remontin, josta myynti hetkellä ollut mitään tietoa ja näin ollen en olisi korvausvelvollinen.
Kukakohan mahtaa oikeasti olla vastuussa?

1 vastaus


Minilex

16 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Kiitos kysymyksestänne.

Antamienne tietojen perusteella ei voida tarkasti määritellä, kenelle vastuu kohdistuu. Vastuu voi jakaantua taloyhtiön, myyjän ja ostajan välille.

Asunnossa olevan kosteusvaurion ja myyjän vastuun määrittely on aina tapauskohtaista ja usein varsin hankalaa. Myyjä ei ole aina vastuussa, vaikka asunto ei vastaisi ostajan odotuksia. Kysymys on kokonaisarvioinnista, jossa otetaan huomioon muun muassa ostajan ja myyjän velvollisuudet sekä virheen laatu, laajuus ja syy. Tapauksessanne olennaista olisi esimerkiksi tietää, kuinka vanhasta asunnosta on kyse. Kuitenkin yleistä arviointia voidaan esittää.

Piilevästä tai salaisesta virheestä on kyse, jos myyjä ei ollut tietoinen virheestä. Lisäksi virheen tulee olla merkittävästi vastoin ostajan perusteltuja odotuksia ottaen huomioon esimerkiksi asunnon ikä ja kunto. Salaisen virheen tulee olla merkittävä, jotta myyjä olisi siitä vastuussa. Jos siis asunto on vanha ja kylpyhuone alkuperäinen, tuleva remontti ei välttämättä ole vastoin ostajan perusteltuja odotuksia ja salaista virhettä ei voida katsoa merkittäväksi. Tällöin ei aina ole aihetta hinnanalennukseen.

Jos kuitenkin todetaan, että kosteusvaurio onkin myyjän vastuulla, asunto-osakeyhtiössä merkitystä on myös yhtiön kunnossapitovastuulla. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty, välttämättömistä rakenteisiin menevistä remonteista vastaa lain mukaan yleensä yhtiö. Tällöin ei voida katsoa virheen olevan merkittävä, vaikka esimerkiksi yhtiövastike nousisi jonkin verran, koska ostajalle ei synny suuria kustannuksia.

Tapauksessanne on erikoista se, että ilmeisesti taloyhtiö on suunnitelmassa sanonut, että remontti on yhtiön vastuulla, mutta päättänyt yhtiökokouksessa, että osakas maksaa sen. Jos näin on, kyseessä on hieman erillinen oikeuskysymys. Taloyhtiö voi muuttaa kunnossapitovastuuta vain yhtiöjärjestystä muuttamalla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseen voi liittyä muita ongelmia.

Tilanteessa on tietysti merkitystä sillä, mitä myyjän ja ostajan välillä on nimenomaisesti sovittu. Myyjällä on myös tiedonantovelvollisuus. Jos myyjä on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja, tällä voi olla vaikutusta ostajan perusteltuihin odotuksiin asunnon suhteen. Ostajalla taas on ennakkotarkastusvelvollisuus. Tämä ei kuitenkaan yleensä ulotu asunnon rakenteisiin. Kuitenkin irrallisilla laatoilla pintamateriaalina voi olla merkitystä arvioinnissa. Irralliset laatat saattavat olla sellainen asia, joka ostajan tulee havaita ennakkotarkastuksessa ja jonka perusteella ostajan tulee vetää johtopäätöksiä kylpyhuoneen kunnosta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]