Hei. Jos veljeni omistaa äitini asunnosta 2/3 ja minä 1/3. Eikö asuntoon kohdistuvat kulut (vastike, sähkö ym.) mene tuon osuuden suhteessa? Nyt olemme maksaneet ns. fifti/fifti. Samoin, kun asunto myydään, on velattoman myyntihinnan jälkeen velkaa remonteista vielä 3.000. Eikö tuokin mene suhteessa omistusosuuden kanssa?

1 vastaus


Minilex

50 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Laissa ei ole säännöksiä asumiskulujen jaosta, vaan kulujen jako perustuu yksinomaan asianosaisten väliseen sopimukseen. Velkojen osalta laissa on lähtökohtana se, että velkojalle velasta vastaa se velallinen, jonka nimiin velka on otettu. Jos velka on otettu useamman henkilön nimiin yhteisesti, kukin vastaa velasta siltä osuudelta kuin on sovittu.

Asumiskulut ja velka eivät siis automaattisesti jakaudu asunnon omistusosuuksien suhteessa, vaan ne ovat täysin sopimuksenvaraisia asioita. Kehotan sinua neuvottelemaan veljesi kanssa ja pyrkimään sovinnolliseen ratkaisuun kulujen ja velkojen jaon kanssa. Kohtuullisinta yleensä olisi, että kulut jaetaan asunnon käytön mukaan. Esimerkiksi vastike voidaan jakaa kummankin käytössä olevan huoneistopinta-alan mukaan, ja kukin maksaa vain omasta sähkönkulutuksestaan ja muista vastaavista kustannuksista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]