Alue on perustettu 1993 eli yli kaksikymmentä vuotta sitten. Mitkä perusteet pitäisi täyttyä
jotta purkua voisi lähteä hakemaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Luonnonsuojelualueita on monenlaisia. Mikäli kyseessä on yksityismaalle perustettu luonnonsuojelualue, sen lakkauttamisesta voi päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Päätös voidaan tehdä maanomistajan tai sellaisen muun tahon hakemuksesta, jolla on asiassa intressi. Tällainen muu taho voi olla esimerkiksi tieviranomainen. Myös ympäristöministeriö voi esittää luonnonsuojelualueen lakkauttamista.

Päätös lakkauttamisesta edellyttää, että alueen luonnonarvot ovat olennaisesti vähentyneet tai alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Lakkauttamispäätöksen ehtona saattaa olla, että omistaja maksaa saamansa korvauksen kokonaan tai osittain takaisin, jos suojelu lakkautetaan omistajan hakemuksesta tai rauhoitusmääräyksiä olennaisesti lievennetään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »