Olemme hankkineet avopuolison kanssa yhteisen asunnon 2000-luvun alussa. Erosimme 2013, jolloin mies jäi asumaan ko. asuntoon. Viimeisen vuoden ajalta hän ei ole maksanut lainanlyhennyksiä, myös korkojen maksuun hän on saanut helpotusta. Tänä ainana minä olen maksanut vuokraa vuoden ajan 1100e ja toisen vuoden 890e ulkopuoliselle vuokranantajalle, koska emme voineet asua samassa asunnossa.

Yhteiselämän aikana mieheni maksoi lainan lyhennykset, minä yhtiövastikkeen ja lasten menot, vakuutukset, sähkön ym. Yhteisomistuksessa oli myös auto, jonka lainan mieheni maksoi.

Olemme myymässä asuntoa ja mieheni kieltäytyy maksamasta puolia jäljellä olevasta lainasta tai viimeisen kahden vuoden aikana kertyneistä kuluista. Auto on jo jäänyt hänelle. Omistussuhde asunnossakin 50-50%.Kuinka toimin?

1 vastaus


Minilex

50 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lailla annetaan erityistä suojaa avoliiton päättyessä, jos avopari on asunut yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on ollut yhdessä lapsi huollettavana. Lähtökohtaisesti yksin hankittu omaisuus ja velka on hankkijan omaa, ja yhdessä hankittu omaisuus ja velka omistetaan 50-50% osuuksin. Myös se, kenen nimiin omaisuus tai velka on otettu sekä se, kuka vastaa sen rahoituksesta ym. kuluista, vaikuttavat omistusoikeuteen.

Avoliiton päättyessä kumpikin henkilö pitää omat omaisuutensa ja velkansa itsellään, ja yhdessä omistetun omaisuuden yhteisomistus voidaan purkaa. Tällöin joko toinen osapuoli lunastaa omaisuuden itselleen, tai omaisuus myydään tuomioistuimen päätöksellä ja saadut myyntitulot jaetaan omistusosuuksia vastaavasti. Jos avosuhteen purun jälkeen omaisuuden erottelusta ei päästä sopuun, käräjäoikeutta voidaan pyytää määräämään pesänjakajan, joka päättää omaisuuden jaosta puolueettomasti.

Entisellä avopuolisolla on oikeus saada hyvitystä toiselta puolisolta, jos hän on antanut panoksensa, kuten työtä tai rahaa, yhteistalouden hyväksi, ja auttanut tällä tavalla toista puolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan merkittävänä perusteettomana etuna. Hyvitystä voidaan hakea pesänjakajalta, tai jos sellaista ei ole määrätty, käräjäoikeudelta. On kuitenkin muistettava, ettei oikeus hyvitykseen säily ikuisuuksia. Hyvitystä voidaan vaatia 6 kuukauden sisällä omaisuuden erottelusta, tai jos erottelua ei ole tehty, 3 vuoden kuluessa siitä kun on pysyvästi muutettu erilleen.

Neuvoni tässä tilanteessa ovat:
Omistat puolet talosta ja autosta, joten voit vaatia osuuttasi edellä mainituin tavoin lunastuksen tai yhteisomistuksen purun kautta. Erimielisyystilanteessa asia voidaan viedä tuomioistuimeen.
Jos oikeus vaatia hyvitystä entiseltä avopuolisolta ei ole vanhentunut, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen ja kysyä olisiko hyvityskanteen ajamisella menestymisen mahdollisuuksia. Hyvitystä maksetaan vain jos puoliso on hyötynyt merkittävästi sinun antamasi panoksen perusteella, mitä on vaikeaa arvioida tässä. Se, että entinen puolisosi on asunut yhteisessä asunnossa yksin eikä ole osallistunut velanmaksuun kunnolla, viittaa vahvasti perusteettomaan etuun.
Veloista vastaatte kummatkin puoliksi, jos ne on otettu molempien nimiin. Jos velkoja ei makseta, ne saattavat mennä ulosottoon ja ne voidaan periä kummalta tahansa. Kehotan ottamaan yhteyttä lainanantajaan ja neuvottelemaan siitä, voiko velkavastuun jakaa niin että kumpikin vastaa puolesta velan määrästä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]