Ostimme ja muutimme juuri omakotitaloon. Kauppakirjassa on maininta kattoremontin tarpeesta tulevaisuudessa ja asia oli huomioitu myyntihinnassa. Myyjät eivät kertoneet katon vuotavan/eivät ole tienneet vuodoista heti. Emmekä mekään ennenkuin nyt sateella on katossa kummallakin puolella vuotokohdat. Onko myyjät osavastuullisia,korvausvelvollisia asiaan?

1 vastaus


Minilex

67 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta. Laatuvirhe edellyttää, virheellinen tieto on vaikuttanut ostajan päätöksentekoon tehdä kauppa. Vastavasti virhe on olemassa, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle tällaisesta seikasta. Laatuvirhettä epäiltäessä tulee selvittää tapauskohtaisesti, mitä osapuolet ovat sopineet tai heidän on katsottava sopineen kiinteistön laatutasosta.

Myyjä ei vapaudu virhevastuusta pelkästään sen vuoksi, ettei hän tiennyt kiinteistössä olevasta viasta tai puutteesta, vaan myyjän tiedonantovelvollisuutta arvioidaan sen mukaan, mitä myyjän asemassa olevan pitäisi tietää omistamastaan kiinteistöstä. Myyjä ei siten pääse vastuusta sillä, ettei ole käyttänyt kiinteistöä tai muuten tunne myytävän kiineistön kuntoa eikä siten myöskään ole ollut tietoinen virheestä. Lisäksi, jos kyseessä ammattimaisesti myyntiä harjoittava elinkeinonharjoittaja, on tämän vastuu vielä ankarampaa. Tällainen myyjä vastaa virheestä, vaikka ei olisi itse toiminut asiassa huolimattomasti ja vaikka kyseessä olisi ns. salainen virhe, joka ilmenee vasta myöhemmin.

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, virheen ollessa olennainen, oikeus kaupanpurkuun. Ostajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen.

Ostaja ei voi laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkevia toimenpiteitä. Ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuutta arvioitaessa merkitystä käytännössä on annettu muun muassa kohteen iälle, erilaisten tilojen saavutettavuudelle (esim. kellarit, ullakkotilat, perustukset jne. ovat yleensä vaikeammin saavutettavissa), voidaanko tarkastus tehdä ilman teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä (esim. reikien poraamista lattiaan/seinään), myyjän ilmoituksille kohteen laadullisista ominaisuuksista (esim. viemäri vuotaa, asuinhuoneen lattia on kylmä tms., minkä seurauksena tarkastusvelvollisuus voi tapauskohtaisesti kohdentua) ja ostajan ammatilliselle koulutukselle (rakennusalaa tunteva jne.).

Edellä esitetyn perusteella tilanteessanne arvioisin, että myyjät voivat olla korvausvelvollisia. Tämä edellyttää sitä, että myyjien asema on ollut sellainen, että heidän olisi tullut tietää kiinteistössä olevasta virheestä. Ilman tapauskohtaisia tietoja tätä on vaikea arvioida. Lisäksi, asiassa tulee pohtia, oletteko tehneet riittävän perusteellisen kuntotarkastuksen kiinteistöön. Myyjä on ilmoittanut teille katon huonosta kunnosta, jolloin teidän olisi ehkä tullut tarkistuttaa katon kunto itse. Eri asia on, jos myyjä on kuitenkin väittänyt, että katto ei vuoda tms., koska silloin ostajalla on oikeus luottaa myyjän antamiin tietoihin.

Jos kyseessä on ollut ammattimaisesti myyntiä harjoittava elinkeinonharjoittaja, vastaa tämä virheestä joka tapauksessa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]