Olemme pitkään pohtineet mahdollisia remontteja omakotitaloomme. Huolena kuitenkin on, että keskusta-alueen tontilla oleva talo saatetaan pakkolunastaa kerrostalokaavoituksen tieltä. Tällöin taloon tehdyt uudistukset menisivät hukkaan. Kysymykseni tällöin onkin, maksetaanko pakkolunastettavasta alueesta koko kiinteistön arvo (esim. tontti+talo) vai ainostaan maa-alueen hinta? Haluaisin myös kysyä, kuinka todennäköistä on, että asuinkäytössä oleva talo pakkolunastetaan.

1 vastaus


756 vastausta

Kiitos kysymyksestäsi,

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien pakkolunastuksesta annetun lain mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitankorvauksesta sekä vahingonkorvauksesta.

Kohteenkorvaus on määrättävä käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. Lunastettaessa omaisuutta, jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää asumiseensa, kohteenkorvaus on määrättävä ainakin niin suureksi kuin on tarpeen vastaavanlaisen oman asunnon tai saman toimeentulon tarjoavan, lunastettua vastaavan omaisuuden hankkimiseen lunastetun tilalle. Edellä mainitun perusteella korvauksen tulisi siis sisältää haitan- ja vahingonkorvauksen lisäksi korvaus koko lunastetusta omaisuudesta.

Lain mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastus on kuitenkin yleensä vasta viimesijainen keino eikä sitä saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]