Asun äitini omistamassa asunnossa. Äiti kuoli ja on jättänyt jälkeensä testamentin, jossa lukee seuraavasti: " asuntoni menee hallintaoikeudella pojalleni *** Hallintaoikeuden nojalla hän on oikeutettu, vaihtaakseen asuntoa, myymään asunto-osakkeet, ostaakseen saatavilla varoilla uuden asunnon. Hänellä ei ole oikeutta hävittää tai lahjoittaa saamaansa omaisuutta. Hänen jälkeen asuntoni menee lapsenlapsilleni *** & *** ".

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten tämän kanssa menetellä? Kuka asunnon omistaa ja siihen liittyvistä asioista saa päättää jne.

1 vastaus


756 vastausta

Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Testamenttiin perustuvaa käyttöoikeutta (hallintaoikeus) sääntelee perintökaaren 12 luku. Käyttöoikeus ja omistusoikeus voidaan erottaa toisistaan testamentilla. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että testamentilla määrätään jollekin käyttöoikeus ja jollekin toiselle omistusoikeus. Tapauksessa käyttöoikeus on siis siirtynyt edesmenneen äidin pojalle ja omistusoikeus äidin pojan lapsille. Toisin sanoen pojalla on oikeus hallita hallintaoikeustestamentillaan saamaansa asuntoa, kunnes se hänen kuolemansa jälkeensä siirtyy hänen lapsilleen (ja siis äidin lapsenlapsille).

Omistajan veroinen haltija on se, joka on hallintaoikeustestamentilla saanut oikeuden hallita kuolinpesään kuuluvaa kiinteistöä. Hallintaoikeus antaa siis oikeuden omaisuuden käyttöön ja sen tuottoon kuitenkin niin, että omistusoikeus on jollakin muulla taholla. Käytännössä hallintaoikeus tarkoittaa siis oikeutta hallita omaisuutta omaksi hyödyksi omistajan lukuun. Omaisuuden pääomahyöty kuuluu kuitenkin omistajalle.

Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus määrätä omaisuudesta ainoastaan rajoitetusti. Omaisuutta hallitessaan hänen on huomioitava omistajan etu ja muut oikeudet. Testamenttiin perustuvaa käyttöoikeutta ei saa luovuttaa tai lahjoittaa toiselle henkilölle. Käyttöoikeuden alaista omaisuutta haltija ei saa myöskään luovuttaa tai pantata ilman omistajan lupaa. Ilman omistajan suostumusta tehty luovutustoimi on tehoton omistajaan nähden. Käyttöoikeuden haltija ei voi myöskään tehdä testamenttia itse käyttöoikeudesta eikä käyttöoikeuden alaisesta omaisuudesta.

Hallintaoikeustestamentti on hyvä vaihtoehto, jos testamentin tekijä haluaa turvata käyttöoikeuden haltijan aseman, mutta toisaalta varmistaa samaan aikaan sen, ettei hallintaoikeuden haltija hävitä testamentattua omaisuutta omistajan vahingoksi. Huomion arvoista on myös se, ettei käyttöoikeuden haltija ole perintöverollinen vaan omistusoikeuden saaja maksaa veron. Omistusoikeuden saaja voi myös vähentää verotuksessa käyttöoikeuden arvon.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]