Tarvitsen tietoja kuluttajariitalautakunnasta. Miten pääsen asioimaan heidän kanssaan henkilökohtaisesti. Haluaisin tehdä toimeksiantopyynnön heille. Mitkä asiat kuuluvat kuluttaja-asiamiehelle.

1 vastaus


Minilex

Nainen

58 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Laissa kuluttajariitalautakunnasta säädetään lautakunnan toimivallan rajoista. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin muun muassa elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, asunnon kauppaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat, asuntoyhteisöt taikka asunnon myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, asumisoikeuden luovutukseen liittyvissä asioissa, joita kuluttajat taikka asumisoikeuden myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvissä asioissa, tietyissä asuntokauppalain vakuuden käyttöönottoon, vakuuden vapauttamiseen koskevissa asioissa sekä takautumisoikeutta koskevissa asioissa. Lisäksi asioissa, jotka koskevat yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille sekä korkolain viivästyskorkoa koskevissa asioissa, joita velalliset saattavat lautakunnan käsiteltäviksi ja jos velallisen sovitteluvaatimukseen sisältyy ainakin yksi kuluttajasaatava, kuuluvat lautakunnan toimivaltaan.
Kuluttajariitalautakunnan ohjeiden mukaan kannattaa ensin ottaa yhteyttä sivujen mukaiseen numeroon tai verkkolomakkeen kautta kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunnan sivujen mukaan lautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ollut ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Taas kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. On suositeltavaa lukea Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta lisätietoja kuluttaja-asiamiehestä. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnön lainmukaisuuteen.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]