Asuntokauppa tehty tammikuussa 2015. Asunto valmistuu 29.1.2016. Kaupassa sovelletaan RS-turvajäjestelmää. Asunnon ennakkotarkastuksessa 7.1.2016 mitattu asunnon huonekorkeus , mittaustulos 245 cm. Mittaustulos alittaa rakennusluvan liitepiirustusten sekä rakentamismääräyksen G1 vähimmäisvaatimuksen viidellä senttimetrillä. Mitan tulisi olla määräyksen mukaan siis vähintään 2500 mm. Huonekorkeus on keskeinen asunnon laatua määrittävä tekijä. Määräyksen vastaisen asunnon jälleenmyynti ongelmallinen. Katsooko lakimies, että virhe on kiistaton? rakennusliike ei todennäköisesti pysty korjaamaan virhettä. Onko edellytyksiä kaupan purkamiselle tai hinnan alennukselle? Mahdollisen alennuksen / rahallisen korvauksen määrän arviointi?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Mikäli sinä ostajana haluat vedota kiinteistössä olevaan virheeseen ja vaatia hyvitystä myyjältä, on sinun reklamoitava virheestä myyjälle.

Maakaaren eli kiinteistön kauppaa koskevan lain mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Tästä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään viiden vuoden kuluessa, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Virheeseen on kuitenkin vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun virheen on havainnut tai se olisi pitänyt havaita. Vain sellaiseen virheeseen voidaan vedota, jota ei ole voitu tavanomaisessa kiinteistön ennakkotarkastuksessa havaita. Kohtuullinen aika on yleensä noin 3-4 kuukautta.

Reklamaatio myyjälle olisi hyvä tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Ostajan on voitava näyttää, että reklamaatio on lähetetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja todisteellisesti. Reklamaatiossa ilmoitetaan mistä virheestä on kyse ja miten se voidaan havaita. Lisäksi on esitettävä vaatimukset; eli vaatiiko kaupan purkua, hinnanalennusta ja/tai vahingonkorvausta. Kuluvaatimukset voidaan esittää myös myöhemmin, kun tiedossa on kustannusarvio.

Maakaaren mukaan myyjän vastuu kiinteistön kaupassa on pääsääntöisesti viisi vuotta siitä, kun kaupan kohteen luovutus on tapahtunut. Tästä on olemassa poikkeuksia, mutta ne eivät tule kyseeseen tässä tapauksessa. Kuitenkin viiden vuoden vastuuaikaa ja kohtuullisen ajan vaatimusta ei sovelleta myyjän menetellessä kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Yleisin seuraus on hinnanalennus, jolla virheellisen kiinteistön hinta saadaan vastaamaan sen tosiasiallista kaupantekohetken arvoa. Lisäksi voidaan vaatia vahingonkorvausta. Kaupan purkaminen on mahdollista, kun virhe ja kustannukset ovat mittavat. Esimerkiksi juuri tässä tapauksessa virheen korjaaminen on todennäköisesti mahdotonta, joten tilanteeseen saattaisi soveltua kaupan purku. Mahdollisen vahingonkorvauksen/hinnanalennuksen määrän arvioiminen ei näin vähäisellä tiedolla tapauksesta ole kuitenkaan mahdollista. Selvää on että kiinteistössä on virhe.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]