Olemme aviomieheni kanssa harkitsemassa asumisoikeusasunnon ostoa. Minulla on velkaa ulosotossa. Voiko ulosotto ulosmitata minun osuuden asumisoikeudesta? Onko mahdollista, että asumisoikeus tulisi pelkästään mieheni nimiin, jos näin haluan?

1 vastaus


Minilex

39 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

osuus asumisoikeudesta on ulosmittauskelpoista omaisuutta, joten ulosmittaus voi kohdistua myös siihen. Mikäli puolisosi haluaa, että asumisoikeus tulee vain hänen nimiinsä on hänen lähtökohtaisesti myös itse, yksin hankittava asumisoikeus, jotta sinun velkoihisi perustuva ulosmittaus ei voisi kohdistua asumisoikeuteen. Ulosmittaus ei nimittäin saa kohdistua toisen omistamaan omaisuuteen. Ulosottomiehen selvitysvelvollisuuteen kuuluu hankkia ulosmittauspäätöstä varten kohtuudella saatavissa olevaa selvitystä siitä, kuuluuko omaisuus velalliselle vai ei.

Ulosottokaaren mukaisesti ulosottomies voi kuitenkin puuttua keinotekoisiin omaisuusjärjestelyihin. Näin hän voi tehdä, jos havaitaan, että sivullisen asema perustuu varallisuus- tai muuhun järjestelyyn, jolle annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, kun otetaan huomioon velallisen käytettävissä oleva omistajan määräysvaltaan verrattava valta, omistajan toimiin verrattavat toimet sekä velallisen järjestelystä saamat edut ja muut vastaavat seikat, ja tällaista oikeudellista muotoa käytetään ilmeisesti ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumissa. Lisäedellytyksenä on vielä se, ettei ulosottoa hakeneen velkojan saatavaa saada todennäköisesti kohtuullisessa ajassa muuten perityksi velalliselta. Jos siis tarkoituksenasi olisi siirtää yhteisesti hankkimanne asumisoikeus miehesi nimiin ulosoton välttämiseksi, voi ulosottomies puuttua tähän keinotekoiseen järjestelyyn.
Samoin, mikäli olet luovuttanut omaisuuttasi puolisollesi asumisoikeuden hankkimista varten, voi tällainen omaisuuden luovutus tulla tietyin edellytyksin takaisinsaaduksi.

Jos asumisoikeus tulee olemaan teidän molempien nimissä ja myös asutte asunnossa, ei ulosottomies saa myydä omaisuutta ilman puolisosi suostumusta. Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus hakea yhteisomistussuhteen purkamista tuomioistuimelta, joten tällöinkään ulosmittausta ei voi estää. On myös hyvä pitää mielessä, että ulosmittauksessa noudatetaan lähtökohtaisesti järjestystä, jossa omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen ulosmitataan vasta, mikäli muuta ulosmittauskelpoista omaisuutta ei löydy tai muu omaisuus ei riitä ulosotossa olevien velkojen kattamiseen. Näin ollen, mikäli sinulla on muuta ulosmittauskelpoista omaisuutta, ei asumisoikeuteen ole välttämättä lainkaan tarvetta kohdistaa ulosmittausta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]