Noin pari viikkoa pintaremontoituna ostetun rivitalo-osakkeen jälkeen uusitussa lattiassa ilmeni ongelmia. Laminaatti on asennettu virheellisesti, eli liian tiiviisti, jolloin materiaali ei pääse elämään, vaan on noussut paikoitellen saumojen kohdalta ylös. Ongelma on pahentunut kaupanteon jälkeen. Mielestäni kyseessä on siis asuntokauppalain mukainen laatuvirhe. Korjauskustannukset ovat todennäköisesti joitakin satoja euroja. Onko asia niin mitätön, että siitä on turha hakea korvausta vai olisiko minun kenties pitänyt huomata asia ennen kaupantekoa? Kauppasopimuksen perusteella asunto on erinomaisessa kunnossa.

1 vastaus


Minilex

Nainen

58 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kertomasi perusteella osapuolten sopimuksen perusteella asunto oli erinomaisessa kunnossa, mutta tämä ei sitä ollut virheellisesti asennettujen laminaattien vuoksi. Asuntokauppalain mukaan asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun taikka se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Lisäksi virhe on kyseessä, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostaja ei myöskään saa vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tarkastuksessa tulee olla huolellinen, mutta ostaja ei ole ilman myyjän kehotusta taikka erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisitä teknillisiä toimenpiteitä taikka tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Myyjä ei kuitenkaan vapaudu vastuusta, mikäli hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Olitteko keskustelleet laminaateista taikka oliko asia ollut nähtävissä tarkastuksessa? Keskeistä tapauksen arvioinnissa on nimenomaisesti huomata osapuolten sopimuksen sisältö (mitä olitte sopineet), myyjän antamat tiedot kohteesta sekä ostajan tekemä tarkastusvelvollisuus. Tärkeää on reklamoida virheestä myyjälle. Ostaja ei nimittäin saa vedota virheenä seikkaan, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Suositeltavaa on reklamoida kirjallisesti. Ostaja on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi oikeus virheen perusteella saada vahingonkorvausta. Kertomasi perusteella sinulla voisi olla oikeus hinnanalennukseen taikka vahingonkorvaukseen.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]