Asunnon omistussuhde 50/50. Oltu avoliitossa. Tulee avoero. Nainen haluaa jäädä asuntoon (yhteisen lapsen kanssa) ja lunastaa miehen osuuden. Mies haluaa myydä koko asunnon. Pankki suostuisi, että nainen ostaa miehen osuuden. Mies ei suostu tähän. Ainoa mihin mies suostuu on a)asunnon myynti yhdessä b)hän hakee käräjäoikeudelta tuomion, että nainen myy hänelle asunnon.
Nainen haluaa jäädä asuntoon, omistaa sen 100% ja pankki puoltaa. Lisäksi se on yhteisen lapsen koti. Nainen on valmis maksamaan markkinahinnan miehen osuudesta.
Mies ei ole työssä eikä pankin silmissä lainakelpoinen kuten nainen.
Miten tälläisessa tilanteessa uskottu mies ratkaisee asian?
Meneekä asia käräjäoikeuteen asti, vai riittääkö uskotun miehen päätös? Mitä kustannuksia syntyy uskotun miehen käytöstä?

2 vastausta


Minilex

59 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioero-ositus voidaan tehdä joko sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Toimitusositus tehdään silloin, jos osapuolet eivät pääse sopuun siitä, miten avio-oikeuden alainen omaisuus tulee jakaa. Toimitusositus tarkoittaa sitä, että tuomioistuin määrää pesänjakajan, joka hoitaa omaisuuden osituksen ja jakamisen. Omaisuuden jakaminen suoritetaan lain säännösten mukaisesti, mutta pesänjakaja on myös sidottu osapuolten yksimielisiin päätöksiin. Toimitusosituksessa ei käytetä uskottua miestä.
Pesänjakajalla ei ole oikeutta omatoimisesti myydä asuntoa. Pesänjakaja voi kuitenkin hakea oikeudelta luvan asunnon myymiseen, jos katsoo sen olevan paras vaihtoehto. Pesänjakajan arviontiin vaikuttaa ainakin asunnon arvo ja molempien puolisoiden varallisuusasema sekä se, jos lapsi jää asumaan naisen kanssa. Asunnon myyminen on tavallaan toissijainen keino, eli jos omaisuuden ositus voidaan tehdä asuntoa myymättä, ei asuntoa myydä.
Pesänjakajan päätös asiassa riittää. Jos pesänjakaja päättää myydä asunnon, tulee hänen saada oikeudelta lupa tähän. Pesänjakaja on tuomioistuimen määräämä, yleensä perheoikeuteen erikoistunut lakimies. Pesänjakajaa käytettäessä tulee hänelle maksaa hänen tekemästään työstä pesänjakajan ilmoittaman laskutuksen perusteella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Sofia Pitzen

1 vastaus

Koska kyseessä on avoliitto, eivät avioliiton yhteisomistuksen purkua koskevat säännökset sovellu, vaan sovellettavaksi tulee laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Sinänsä miehelle ei pitäisi olla taloudellista merkitystä sillä, myydäänkö talo ulkopuoliselle vai entiselle avopuolisolle, sillä talo tulisi lunastaa mieheltä joka tapauksessa puolesta sen käyvästä arvosta. Kuitenkaan mainitussa laissa, kuten ei myöskään toisessa tilanteeseen soveltuvassa laissa (laki eräistä yhteisomistussuhteista) määrätä siitä tuleeko talo myydä ensisijaisesti toiselle avopuolisolle vai ulkopuoliselle. Uskottu mies voi periaatteessa huolehtia yhteisesti omistetun esineen myynnistä, mutta uskotun miehen tulee tällöinkin olla tehtävään käräjäoikeuden määräämä.

Eräs vaihtoehto on pyytää tuomioistuinta määräämään pesänjakaja huolehtimaan omaisuuden erottelusta, joka on siis vastaava toimenpide kuin sellaisten aviopuolisoiden, joilla on täysin poissulkeva avioehtosopimus välillä tehtävä omaisuuden erottelu. Tässä toimituksessa saa pesänjakaja valtuudet ratkaista yhteisomistusta koskevat kysymykset. Olisi luultavaa, että äidin ja lapsen halukkuus jäädä asumaan aikaisempaan kotiin vaikuttaisi päätökseen siitä, että asunto tultaisiin myymään naiselle, eikä ulkopuolisolle, etenkin kun tästä menettelystä ei miehelle aiheutuisi taloudellista haittaa verrattuna tilanteeseen, jossa asunto myytäisiin ulkopuolelle. Myös toki asuntolainan myöntäneen pankin kannalla on merkitystä, kuten itsekin arvelitte.

Uskotun miehen tai pesänjakajan käyttö toki maksaa erikseen ja heille on tästä suoritettava palkkiota. Uskotun miehen palkkio perustuu sopimukseen, eikä laki määrää siitä muuta kuin että sen tulee olla kohtuullinen tai tuomioistuimen vahvistama. Pesänjakajan palkkio on usein aikaperusteista ja vastaa asianajajan normaalia tuntipalkkaa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]