Saimme tarjouksia maalausprojektimme 7kpl, yksi tarjous tuntui epärealistisen edulliselta. Tämä tarjoaja ilmoitti, että tarjoukset oli menneet sekasin ja pyysi saada
tarjota uudelleen. Hän tarjosi uudelleen, edelleen hinta oli muita tarjouksia selvästi
muita tarjoaja halvempi. Kysynkin voidaanko tälläistä tarjousta ottaa huomioon
ollenkaan. Taloyhiössämme hallitus ei hallitse tämäntyyppisiä asioita, he päättelevät,
että halvin on aina edullisin taloyhtiön kannalta.

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

20 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oletan kertomasi perusteella kyseessä olevan asunto-osakeyhtiö. Asunto-osakeyhtiöitä eivät sido hankintalain säännökset, kuin poikkeustapauksessa. Edullisin tarjous tulee pääsääntöisesti hyväksyä asunto-osakeyhtiön hankinnoissa noudatettaviin rakennusalan urakkakilpailun suositusluonteisiin periaatteisiin nojautuen, ellei tarjouspyynnössä ole esitetty poikkeavia hankintakriteereitä. Asunto-osakeyhtiön ei siis ole pakko sitoutua noudattamaan toisaalta myöskään rakennusalan urakkakilpailun periaatteita. Toisin sanoen, asunto-osakeyhtiö voi toteuttaa urakan kilpailutuksen haluamallaan tavalla.

Kysymyksestäsi ei ilmene, onko asunto-osakeyhtiönne tarjouspyynnössä ollut mainintaa rakennusalan urakkakilpailun periaatteisiin sitoutumisesta. Näin ollen, lopputulos siitä, saatteko valita muun tarjouksen voittajaksi kuin halvimman tarjouksen, riippuu tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyynnössä on mm. kerrottava mitkä tekijät vaikuttavat tarjouksen valinnassa ja mikä on eri tekijöiden painoarvo sekä valintaperuste. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava niin täsmällisiksi ja yksityiskohtaisiksi, että urakoitsijat voivat niiden perusteella määrittää työsuorituksensa ja laskea urakkahintansa riittävällä tarkkuudella.

Urakoitsijan lopullisessa valinnassa huomiota on kiinnitettävä hinnan ohella urakoitsijan kykyyn suoriutua urakasta.

Kertomasi mukaan sama tarjoaja on nostanut hintaa tehtyään ensin erehdyksessä tarjouksen väärästä kohteesta. Hinnan nostamisestaan huolimatta saman tarjoajan tarjous on yhä edelleen olennaisesti muiden tarjoajien esittämiä tarjouksia halvempi. Selkeän alihintainen tarjous voi herättää perusteltuja epäilyksiä esimerkiksi työn jäljen laadukkuudesta ja työntekijöiden ammattitaitoisuudesta. Kuitenkin, asunto-osakeyhtiö ei voi vapaasti poiketa tarjouspyynnöstään. Päinvastoin, asunto-osakeyhtiön on noudatettava tarjouspyynnössä esitettyjä kriteereitä lopullista urakoitsijaa valitessaan.

Etenkin jos asunto-osakeyhtiö on nimenomaisesti tarjouspyynnössään sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita, tarjoajien on voitava luottaa siihen, että periaatteita todella noudatetaan. Kyseisten periaatteiden nojalla rakennuttajan tulee valita hyväksymiskelpoisista tarjouksista se, joka taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen on edullisin.

Mikäli rakennusalan urakkakilpailun periaatteita noudattamaan sitoutunut asunto-osakeyhtiö rikkoo em. periaatteista johtuvia velvoitteitaan, niin se voi joutua oikeuskäytännön ja lainsäädännön perusteella maksamaan tuntuvat vahingonkorvaukset sille hävinneelle tarjoajalle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa kilpailu (KKO 1999:48). Lähtökohtana vahingonkorvauksen suuruutta määritellessä pidetään sitä voittoa, jonka täytetty sopimus olisi vahingonkärsijälle tuottanut.

Toisaalta yleisestikin kilpailutuksessa lähtökohtana on valita joko halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous sen mukaan, mitä tarjouspyynnössä valintaperusteeksi oli ilmoitettu. Toisaalta tarjouspyyntöön on voitu kirjata sekin, että asunto-osakeyhtiö pidättää itselleen oikeuden olla valitsematta mitään tarjouksista tai valita minkä vain annetuista tarjouksista. Tämä täytyy kuitenkin olla nimenomaisesti kirjattuna tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntöön kirjattua valintaperustetta, joka on siis yleensä joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus, ei saa jälkikäteen mennä muuttamaan.

Toisaalta asunto-osakeyhtiön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai tarjouspyynnön ehtoja tai sisällä vaadittuja asiakirjoja, selvityksiä tai todistuksia. Tarvittaessa asunto-osakeyhtiö voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä saadakseen selvyyttä avoimeksi jääneisiin seikkoihin. Olennaista on, että sallittua ei kuitenkaan ole esimerkiksi tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen saattaminen tarjouspyynnön mukaiseksi. Muutoin syyllistyttäisiin muiden tarjoajien syrjivään kohteluun.

On havaittava, että urakoitsijoita ei saa toisaalta johtaa harhaan varsinaisten sopimusneuvotteluiden aikanakaan. Rakennuttajalla pitää toisin sanoen olla todellinen tarkoitus päättää sopimus. Jos näin ei ole, sillä osapuolella, jonka luottamusta ja sopimusneuvotteluiden perusteella syntyneitä perusteltuja odotuksia on loukattu, on oikeus vahingonkorvauksiin sopimusrikkomuksesta. Korvaus määräytyy rikkomuksen laadun ja sopimusneuvotteluiden etenemisasteen perusteella. Jos sopimusta ei siis rikkomuksen vuoksi saatu solmittua, loukatulle osapuolelle on korvattava ainakin sopimusneuvotteluista ja tarpeellisista valmistelutoimenpiteistä aiheutuneet, hukkaan menneet kustannukset.

Näin ollen, vaikka asunto-osakeyhtiö ei olisi tarjouspyynnössään nimenomaisesti sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita, lähtökohtana on, että tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja tiedot ovat kuitenkin rakennuttajaa sitovia. Urakoitsijoita on toisaalta kohdeltava tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden mukaisesti. Tavoitteena on järjestää reilu urakkakilpailu.

Toisaalta asunto-osakeyhtiön hallituksen tulee toimia edistäen yhtiön etua. Lienee myös asunto-osakeyhtiön intresseissä hyväksyä edullisin tarjous asunto-osakeyhtiön velvoitteisiin viitaten. Lopullisen hyväksynnän urakkaan antaa taloyhtiön hallitus.

Toivottavasti maalausprojekti saadaan hoidettua asianmukaisesti ja asunto-osakeyhtiön etua vaalien. Mukavia kevätkelejä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]