A, B ja C omistivat yhdessä kesämökkikiinteistön. He ovat ostaneet sen vuonna 1977. Kauppahinta on ollut 15 000 FIM.
A Lahjoitti vuonna 2009 osuutensa yhteisesti B:lle ja C:lle. Lahjaverotuksessa koko kiinteistön arvoksi vahvistettiin 150 000 euroa. A pidätti lahjakirjassa itselleen elinikäisen käyttöoikeuden kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin (asuinrakennus, rantasauna). Syyskuussa vuonna 2011 B myi osuutensa C:lle. Kauppahinta oli 75 000 euroa. A ilmoitti erillisessä asiakirjassa luopuvansa asumisoikeudestaan korvauksetta.

Määrittele ja perustele, mikä on B:n hankintahinta?
Mikä on B:n pääomatulon määrä ja paljonko hän joutuu maksamaan luovutusvoittoveroa?

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kysymyksestä ei käy tarkasti ilmi kaikki yksityiskohdat mutta vastaan esittämäänne kysymykseen yleisesti. Tarvitsisin esimerkiksi tietää mikä on A:n ikä voidakseni laskea hallintaoikeuden pääomitettu arvo oikein. Oletetaan kuitenkin, että hän oli 30 vuotta kun hän osti kesämökin yhdessä B:n ja C:n kanssa vuonna 1977, eli hän on tällöin syntynyt vuonna 1947.

B hankki 1/3 määräosan kiinteistöstä vuonna 1977. Koko kiinteistön hankintahinta oli silloin 15000 FIM, josta yksi kolmasosa on 5000 FIM, joka vastaa noin 840 euroa. Vuonna 2009 hän sai lahjaksi puolet A:n osuudesta, eli 1/6 määräosan kiinteistöstä. A pidätti kuitenkin elinikäisen hallintaoikeuden lahjoitettuun kohteeseen. Hallintaoikeuden pääomitettu arvo on vähennettävä lahjan arvosta ennen kuin voidaan määrittää B:n todellinen hankintahinta lahjoitetusta kohteesta. Lahjan käypä arvo oli tuolloin 37500 euroa, eli 1/6 150 000 eurosta.

Hallintaoikeusvähennys lasketaan kertomalla omaisuuden käypä arvo sen vuosituotolla sekä hallintaoikeuden saajan iän mukaan määräytyvällä ikäkertoimella. Vuosituotto on 3 % kun kyse on vapaa-ajan kiinteistöstä. A oli lahjoitushetkellä 62 vuotta, jolloin hänen ikäkerroin olisi 9. Hallintaoikeusvähennys lasketaan seuraavasti: 37500 € x 0,03 x 9 = 10125 €. Lahjan käyvästä arvosta vähennetään hallintaoikeuden pääomitettu arvo, jolloin tulokseksi saadaan 27375 €. Tämä on lahjan arvo, josta B on maksanut lahjaveroa. Tämä arvo katsotaan myös lahjoitetun kohteen hankintahinnaksi.

Kun B myy osuutensa C:lle 75000 eurolla, hänelle syntyy 46785 euron luovutusvoitto. Luovutusvoiton määrä on hankintahinnan ja myyntihinnan erotus: 75000 – 28215 = 46785 €.

Kuitenkin, koska B on omistanut 1/3 kiinteistöstä yli 10 vuoden ajan, saa hän tämän osalta käyttää hankintamenona 40 % sen luovutushinnasta (ns. hankintameno-olettama), mikäli tämä olisi hänelle edullisempi vaihtoehto. Tässä tapauksessa se onkin, koska todellinen hankintahinta on se, joka B maksoi määräosasta vuonna 1977. Ns. hankintameno-olettaman mukaan, hankintahinta 1/3 kiinteistöstä laskettaisiin seuraavasti: 75000/3 = 25000 €, josta 40 % on 10 000 euroa. Tällöin kokonaishankintahinta olisi: 27375+1000 = 37375 euroa. Luovutusvoiton määrä olisi: 75000 – 37375 = 37625 €. Luovutusvoitoista maksetaan pääomatuloveroa, joka on 30 % alle 30 000 euron voitoissa ja 34 % 30 000 euron ylittävältä osalta. B:n on maksettava luovutusvoittoveroa yhteensä 11 507,50 euroa.

Hallintaoikeuden luopumisesta on suoritettava lahjaveroa. Lahjaverovelvollinen on se, joka luovutushetkellä omisti kohteen, johon hallintaoikeus kohdistui.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]