Hei, meillä on mökki, johon kuuluu venevalkama, mutta ei rantaa. Nyt tähän rantaan ollaan rakentamassa mökkiä. Voidaanko siihen rakentaa, koska sitten menee meidän venepaikka. Innokas rakentaja on jo vallannut alueen "yksityisalue-kylteillä".

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kiinteistönmuodostamislain mukaan kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus venevalkamaa varten. Jos rasitetta ei olosuhteiden odotettavissa olevan muuttumisen vuoksi muusta erityisestä syystä ole pidettävä tarkoituksenmukaisena, voidaan rasite perustaa määräaikaisena rasitteena. Kun rasite tehdään toimituksessa, on määrättävä se ajankohta, johon saakka määräaikainen rasite on voimassa. Rasitetta voidaan muuttaa, siirtää rasitetun kiinteistön alueella taikka rajoittaa, jos asianosaiset sopivat yhdessä tästä eikä se haittaa asemakaavan toteutumista. Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan asianosaisten sopimuksesta myös poistaa, jos rasitteen merkitys siihen oikeutetulle kiinteistölle on vähentynyt. Vain tietyissä tapauksissa, joiden edellytykset ovat tiukat, lain mukaan voidaan ilman toisen osapuolen suostumusta muuttaa rasitetta tai poistaa rasite.

Rasite ei on siis pääasiassa pysyvä, eikä sitä voi muuttaa tai poistaa ilman toisen osapuolen suostumusta. Rasitetta koskevasta sopimuksesta tulisi näkyä onko rasite pysyvä vai määräaikainen. Kiinteistön omistajanvaihdokset eivät vaikuta rasitteen olemassa oloon, vaan sopimus rasitteesta on voimassa joko pysyvästi taikka määräaikaisesti. Tapauksessanne toinen rasitesopimuksen osapuoli ei ole voinut yksin päättää venevalkaman lopettamisesta ilman hyväksyntäänne, ellei kyseessä ole laissa mainittu peruste: joko 1. rasite voidaan poistaa rasitteesta olosuhteiden muuttumisen johdosta aiheutuva haitta tai vähentää sitä tai 2. Jos poistaminen mahdollistaa rasitteen tarkoituksenmukaisemman käytön alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, jos käyttömahdollisuus olosuhteiden muuttumisen vuoksi on heikentynyt. Jos jompaakumpaa näistä edellytyksistä ei ole ollut, ei valkamaa ole voinut poistaa. Täten rasitteen pitäisi olla voimassa. Jos rasitetun kiinteistön omistaja ei päästä rasiteoikeudenhaltijaa käyttämään rasitetta, rikkoo kiinteistön omistaja rasitesopimusta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]