Sain viisi vuotta takaperin perinnöksi maatilan, jonka arvo arvioitiin alakanttiin perintöveron takia. Nyt haluaisinkin myydä kiinteistön ja saada siitä käypän hinnan. Voinko arvioituttaa kohteen uudelleen, jolloin varmaan saisin siitä paremman hinnan ja tuleeko siitä silloin minulle jotain lisäkuluja? Siis jos myyn sen voitolla?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

kun myyt maatilan sinulle voi tulla maksettavaksi luovutusvoittoveroa tuloverolain mukaisesti. Maatilatalouden tuloverolain 21§:n mukaisesti maatilan tai sen osan luovutuksesta saadun voitot verotetaan tuloverolaissa säädetyllä tavalla. Tuloverolakia siis sovelletaan siihen osaan luovutushinnasta, joka kohdistuu kiinteään varallisuuteen ja metsätalouden sekä yksityistalouden irtaimiin varoihin.
Mainittakoon, että jos harjoitat maatilataloutta ja haluat myydä erikseen maatalouden irtainta varallisuutta (esim. koneita, kalustoa, karjaa), verotetaan näistä saatua luovutusvoittoa kuitenkin maatilatalouden tuloverolain mukaisesti.

Tuloverolain mukaan luovutusvoitto lasketaan vähentämällä omaisuuden luovutushinnasta eli myyntihinnasta omaisuuden hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset (esim. välittäjän palkkio, perusparannusmenot). Kun omaisuus on saatu perintönä pidetään hankintamenona perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa.

Yksinkertaistaen siis, mikäli omaisuus olisi perintöverotuksessa arvostettu esim. 100 000 € arvoon ja omaisuus myytäisiin nyt 150 000 €:lla ja myynnissä käytettäisiin välittäjää, jonka palkkio olisi 5 000 €, laskettaisiin myyntivoitto seuraavasti:
150 000 € - 100 000 € - 5000 € = 45 000 €

Tätä myyntivoittoa eli luovutusvoittoa verotettaisiin tuloverolain mukaisesti pääomatulona. Tällä hetkellä pääomatulon veroprosentti on 30 % ja siltä osin, kuin määrä ylittää 30 000 euroa 34 %.
Tällöin veroa tulisi maksettavaksi seuraavasti:
30% x 30 000 € + 34% x 15 000 € = 14 100 €

Et maininnut oletko myös asunut maatilalla. Mikäli maatilalla on asuinrakennus, jota olet käyttänyt omana tai perheesi vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan sinä aikana, jolloin asunto on ollut omistuksessasi, on asuinrakennuksen ja sen rakennuspaikan osuus luovutushinnasta verovapaata. Tämä voi vaikuttaa huomattavasti maksettavaksi tulevan luovutusvoittoveron määrään.

Tietyissä tilanteissa maatilan luovutuksesta (myynnistä) saatu luovutusvoitto voi olla myös verovapaata. Tällöin kuitenkin edellytetään, että seuraavat edellytykset täyttyvät. Verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, luovutuksensaajana on joko yksi tai yhdessä puolisonsa kanssa verovelvollisen lapsi tai tämän rintaperillinen, hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa. Näiden ohella edellytetään, että luovutettu omaisuus on ollut yhteensä yli kymmenen vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti (esim. lahjana tai perintönä). Verovapaus tulee kyseeseen käytännössä sukupolvien välisessä luovutuksessa.

Kuten yllä on esitetty, maatilan luovutusvoittoverotukseen vaikuttavat useat huomioon otettavat seikat. Lisätietoa maatilan luovutusvoiton verotuksesta saat mm. verohallinnosta, mutta jotta voisit arvioida mahdollisia veroseuraamuksia realistisesti ja kaikki asiaasi vaikuttavat seikat huomioon ottaen suosittelen, että otat vielä yhteyttä asiaan perehtyneeseen lakimieheen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »