Puolisoni kuoli v. 2012. Meillä oli hallintaoikeustestamentti. Perunkirjassa erotettiin vainajan ja lesken omaisuus ja merkittiin, että leski ei anna tasinkoa kuolinpesään. Kumpaankin osioon kuuluu pieni metsäpalsta. Nyt haluamme myydä vainajan osioon kuuluvan metsäpalstan.
Kuuluuko leski myyjänä toimivaan kuolinpesään vai ei ? Riittääkö, että kauppakirjaan merkitään myyjiksi vain lapset ja heidän perinnöstä luovuttuaan tilalle tulleet lapsenlapset ? Miten huomioidaan lesken hallintaoikeus kauppakirjassa ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Leski on kuolinpesän osakas, jos hän perii puolisonsa, yleistestamentin saajan ominaisuudessa tai avio-oikeuden nojalla. Kun ositus on saatu toimitettua, ei leski ole enää avio-oikeuden nojallakaan kuolinpesän osakas. Hallintaoikeus- eli käyttöoikeustestamentti luetaan legaattien eli erityisjälkisäädösten ryhmään, joten leski ei ole tämän testamentin saajana kuolinpesän osakkaan asemassa.

Hallintaoikeustestamentti rajoittaa kuitenkin jossain määrin kyseisen omaisuuden omistajan oikeuksia. Omaisuuden tosiasiallinen hallinta sekä oikeus koron ja tuoton nauttimiseen kuuluvat käyttöoikeuden haltijalle. Lisäksi jos omistaja haluaa luovuttaa käyttöoikeuden alaista omaisuutta, tarvitsee hän käyttöoikeuden haltijan suostumuksen tai tämän kieltäytyessä oikeuden luvan. Ilman asianmukaista suostumusta oikeustoimi on käyttöoikeuden haltijaan nähden tehoton. Hallintaoikeus ja omistajan omistusoikeuden rajoitukset lakkaavat vasta käyttöoikeuden haltijan kuollessa.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »