Avioerossa 4 v sitten lunastin kiinteistömme vuokraoikeudella ex-mieheltäni. Tämä halusi kuitenkin lahjoittaa omasta osuudestaan pienen osuuden molemmille lapsillemme. Näin ollen omistussuhteiksi jäivät 1/100 per lapsi, loput 98/100 minun omistukseeni. 1/100 arvo oli 16100 e. Toinen lapsista oli tuolloin alaikäinen, hänelle piti hankkia myös edunvalvoja. Jäin lasten kanssa asumaan taloon. Myöhemmin, tultuaan täysi-ikäiseksi, nuorempi lapsi muutti isänsä vaatimuksesta isän osoitteeseen.
Nyt haluaisin lunastaa poismuuttaneelta lapselta tuon hänen osuutensa. Tehdäänkö se normaalisti kaupalla, onko siitä maksettava varainsiirtovero? Voimmeko sovitella hintaa, siihen lapsi olisi halukas kaiken muun taloudellisen avustukseni jälkeen? Vai onko jokin muu keino tässä järkevämpi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos kiinteistön omistusoikeus siirretään vastikkeellisesti eli kaupalla, syntyy velvollisuus maksaa varainsiirtoveroa. Sen sijaan, jos omistusoikeus luovutetaan vastikkeettomasti eli lahjana, ei varainsiirtoverovelvollisuutta synny. Tällöin kuitenkin lahjan saaja on velvollinen maksamaan lahjaveroa.
Kauppaa pidetään niin sanotusti lahjanluonteisena, jos maksettu kauppahinta on enintään ¾ omaisuuden käyvästä arvosta. Tällöin käyvän arvon ja maksetun kauppahinnan välistä erotusta pidetään lahjana. Tällöin lahjansaajan tulee maksaa lahjaveroa käyvän arvon ja maksetun kauppahinnan välisestä erotuksesta. Mikäli kauppahinta on esimerkiksi 76 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta, ei kauppaa pidetä lahjanluonteisena, jolloin lahjaveroseuraamuksia ei tule. Tällöinkin tulee kuitenkin maksaa varainsiirtovero, joka on kiinteistöjen osalta 4 prosenttia kauppahinnasta.
Omaisuutta myytäessä on vielä otettava huomioon mahdollinen luovutusvoittoverotus. Luovutusvoittoa syntyy, jos omaisuuden myyntihinta on suurempi kuin omaisuuden alkuperäinen hankintahinta. Laskettaessa hankintahintaa voidaan alkuperäisen hankintahinnan sijasta käyttää myös lakiin sisältyvää niin sanottua hankintameno-olettamaa, jos se johtaa verovelvollisen kannalta edullisempaan lopputulokseen. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia, jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta ja 40 prosenttia, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä myyntihinnasta vähennetään hankintameno-olettaman mukainen hankintahinta, jolloin jäljelle jää luovutusvoiton määrä.
On hyvä huomata, että luovutusvoittoa voi syntyä myös lahjanluonteisissa kaupoissa. Tämä johtuu siitä, että niissä voidaan vähentää hankintamenona vain se osa hankintamenosta, joka vastaa kauppahinnan ja käyvän arvon suhdetta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »