Olen myynyt kiinteistön ja kauppakirjassa lukee, että tila myydään sähkö- ja vesiliittymineen. Tontilla on ollut omakotitalo, joka on palanut ja tontille tulee vesiliittymä eli konkreettisesti rakennettu liittymä runkovesijohtoon. Tilan ostaja vaatii nyt, että minun pitää maksaa hänen liittymismaksu vedentoimittajalle. Hänen tulkinnan mukaan vesiliittymä tarkoittaa paitsi rakennettuja tontille tulevia johtoja mutta myös liittymismaksua. MInun tulkintani on, että vesiliittymä tarkoittaa tontille tulevia johtoja ja tontin uuden omistajan täytyy tehdä itse sopimus vedentoimittajan kanssa ja luonnolisesti itse maksaa ko. kulut. Mikä tulkinta sanalle vesiliittymä on oikea?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Sopimuksen tulkinnan lähtökohtana on usein sopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta. Käsitettä vesiliittymä ei ole määritelty lainsäädännössä eikä sille ole yleiskielessä vakiintunutta merkitystä. Vesihuoltolaissa säädetään kuitenkin kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Sen mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tämä edellyttäisi käytännössä myös liittymismaksun maksamista. Toisaalta joissakin vesiliittymää koskevissa ohjeissa konkreettista liittymää ja liittymissopimusta käsitellään erikseen. Mitään yksiselitteistä vastausta kysymykseesi on siten vaikea antaa, koska vesiliittymällä ei ole vakiintunutta merkitystä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »