Välittäjä ei ole saanut toimekiantosopimuksen voimassaoloaikana ostotarjouksia. Toimeksiantosopimusta ei ole uusittu.
Toimeksiannon päättymisen jälkeen myyjän aloitteesta on päästy hieromaan ehdollista kauppaa, välittäjä on ollut mukana neuvotteluissa samoin kuin ostajaehdokas. Kauppaan ei päästy. Myyjä ja mahdollinen ostaja sopivat suullisesti hinnan, millä kiinteistö myydään, mikäli ostajaehdokas saa vanhan asuntonsa kaupaksi.
Koska neuvottelut on käyty toimeksiantosopimuksen voimassaolon ulkopuolella kysynkin että täytyykö meidän maksaa välittäjälle myyntipalkkio mikäli kauppa tapahtuisi 6kk sisällä toimeksiantosopimuksen päättymisestä? Tarjosimme välittäjälle kohtuulista palkkiota sekä ostajaehdokkaan asuntoa välitettäväksi mutta välittäjä haluaa enemmän.

1 vastaus


Minilex

46 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistä,
Välitysliikkeellä, eli kysymykseesi liittyen välittäjällä, on lain mukaan oikeus saada toimeksiantosopimuksen jälkeen syntyneestä sopimuksesta palkkio vain silloin, jos tästä on toimeksiantajan kanssa sovittu ja voidaan olettaa, että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet silloin, kun toimeksiantosopimus oli vielä voimassa. Vaikka laki mainitsee edellytykseksi asiasta sopimisen toimeksiantajan kanssa, edellytetään lähtökohtaisesti ainoastaan välittäjän käyneen todellisia neuvotteluita kaupan aikaansaamiseksi. Tämä sen vuoksi, ettei myyjällä olisi mahdollisuutta tarkoituksellisesti pidentää kaupan tekemistä niin, että välittäjä menettäisi oikeutensa palkkioon toimeksiantosopimuksen päättymisen vuoksi. Palkkioon ei kuitenkaan ole lainkaan oikeutta sopimuksesta, joka on syntynyt kuuden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen päättymisestä. Tapauksessa olet maininnut, että ehdollista kauppaa on päästy tekemään vasta toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen. Näin ollen kiinteistönvälittäjän oikeus palkkioon määräytyy sen mukaan, onko jo ennen toimeksiantosopimuksen päättymistä käyty neuvotteluita kyseisen ehdollisen kaupan täyttämiseksi. Jos välittäjä on toimeksiantosopimuksen voimassaolon aikana ollut mukana vaikuttamassa ehdollisen kaupan syntymiseen, on hänellä oikeus saada palkkio tekemästään työstä. Jotta asiaan olisi mahdollista ottaa kantaa tämän tarkemmin, edellytetään tietoa siitä, miksi välittäjä oli ylipäätänsä mukana kauppaa koskevissa neuvotteluissa, vaikka toimeksiantosopimus ei ollut enää voimassa. Lähtökohta tilanteesi osalta on kuitenkin se, että ainoastaan ne toimenpiteet, jotka välittäjä on tehnyt toimeksiantosopimuksen voimassaolon aikana vaikuttavat hänen oikeuteensa saada palkkio. On hyvä tämän lisäksi muistaa, että myös tässä tapauksessa, jos kauppa tehdään myyjän ja ostajan välillä vasta kuuden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen päättymisestä, ei välittäjällä ole oikeutta palkkioon.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]