Terve, olen mielestäni lukenut joskus, että jos osakkeen omistaja teettää huoneistossa muutostyön jolla yhtiön menot pienenevät, tulee asia huomioida yhtiövastikkeessa, pitääkö tämä paikkansa? Olen siis korvannut vanhat vesikiertoiset patterit, lattialämmityksellä ja kustantanut tämän täysin itse, eikö tämän pitäisi siis vaikuttaa maksamani yhtiövastikkeen määrään?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Yhtiövastikkeen alennus liittyy yhtiön kunnossapitovastuuseen. Osakkaan ja yhtiön välisestä kunnossapitovastuusta on säädelty asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa. Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluu osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. (AsOyL 4:2§). Ilman yhtiöjärjestyksen erillistä määräystä yhtiöllä ei ole velvollisuutta osallistua muihin kunnossapidon kustannuksiin.

Yhtiövastikkeen alentamisesta säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 pykälässä. Sen mukaan yhtiökokous voi päättää uudistusta tai kunnossapitoa varten perittävän vastikkeen alentamisesta tapauksessa, jossa osakkeenomistajan aikaisemmin tekemä työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.

Otetaan esimerkiksi putkiremontin yhteydessä tehtävä kylpyhuoneremontti. Jos yhtiö päättää kunnossapitovastuunsa perusteella uusia kaikkien asuntojen kylpyhuoneet ja yksi osakkaista on aiemmin itsenäisesti uusinut asuntonsa kylpyhuoneen, on hän oikeutettu saamaan hyvitystä tekemänsä työn perusteella. Tässä on olennaista se, että osakkaan tekemä työ todellisuudessa vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Selvää se on esimerkiksi silloin kun yhtiön ei tarvitse tehdä lainkaan muutostyötä tai korjauksia asunnossa aiemman remontin vuoksi.

Eli asukas on oikeutettu vastikkeen alennukseen, jos hän on tehnyt huoneistossaan sellaisia muutostöitä, joita yhtiö on kunnossapitovastuunsa perusteella suunnitellut tekevänsä ja tämä asukkaan aiemmin tekemä työ alentaa yhtiölle tulevia kustannuksia.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »